14. prosinec 2020: Ze zasedání zastupitelstva

I přes panující covidovou situaci bylo třeba, aby se místní zastupitelé sešli a projednali, co nepočká na odklad na lepší dobu. Hned zpočátku přečetl pan Burant zprávu z kontrolního výboru, kdy při inventarizaci nebyl odhalen žádný nedostatek. Dále pak zmínil část pozemku od domu č.p 49  zasahujícího do pozemku za ním, o kterém se již jednalo na jednom z předchozích zasedání, který bude příští rok posouzen a bude vyvěšen k prodeji. Při zprávě z finančního výboru paní Hermanová přečetla příjmy a výdaje ke dni 30.11.2020. Příjmy činí částku 7 066 000 Kč a výdaje
6 423 702 Kč.

Pan starosta navázal s informacemi ohledně kanalizace v obci. Firma Petr Kožený s.r.o. nárokuje zvýšení poplatků. O jejich finální částce se stále jedná, protože se tento záměr neshoduje s plány starostů v okolních vsích. Prozatím existují dvě možnosti – první, kdy dojde ke zvýšení stočného na 47 Kč a firma Kožený bude namísto obce platit energie na přečerpávací stanici ve Šternberku. Druhá, kdy se stočné zastaví na částce až 57 Kč, avšak firma nebude platit  jen za přečerpávací stanici ve Šternberku, ale i v Přelíci.
S tématem kanalizace souvisí i pozemky pod myslivnou, jejichž kanalizace stále ještě není ve vlastnictví obce, patří panu Bulatovi. S ním, jak uvedl pan starosta, nejde navázat kontakt a když, tak se nejde domluvit. Pan Starosta po něm požadoval, aby nechal opravit silnici kolem pozemků, ale bylo mu odpovězeno, že pan Bulat vady nezavinil, tudíž nic opravovat nebude.
Následně paní Burantová přečetla návrh rozpočtu na rok 2021. V tom roce dojde ke splacení kanalizace a opravu komunikace do Šternberku, tudíž se to projeví na výdajích. Spolu s těmito výdaji a výdaji na správu obce se obec pohybuje na částce 9 770 00 Kč. Předpokládané výdaje by měly být v částce
6 800 000 Kč. Dluh na výdaje si obec vypůjčí ze svých minulých úspor, tudíž se stále pohybuje ve schodkovém rozpočtu.

Nakonec pan starosta zmínil penzion Hrádek, na který pak bylo i volně navázáno i v diskuzi. Přišli za ním majitelé firmy Dark Shadows, kteří chtějí v garážích u penzionu opravovat auta. Avšak pan starosta se bojí, že se v okolí objektu brzy začnou shromažďovat vraky. Pan Maňas podotkl, že provoz autoopravny je pravděpodobně v rozporu s územním plánem. Z řad občanů byly vzneseny námitky, že autoopravna naruší prostřední oblíbeného místa pro procházky. Aby se předešlo k případnému znehodnocení prostředí rybníka navrhl pan starosta možnost, že by obec mohla pozemek naproti garážím spolu s objektem na něm odkoupit.

Napsat komentář