18. prosince 2019: Ze zasedání zastupitelstva

I v čase předvánočním se konalo zasedání zastupitelstva. O čem se jednalo?

Po přečtení programu se slova chopil pan Burant, který přečetl zprávu z kontrolního výboru. Již na minulých zasedáních se jednalo o prodeji pozemku paní Výletové. Tento čin se uskuteční po novém roce. Po této zprávě následovalo shrnutí činnosti finančního výboru, které četla paní Hermanová. V uplynulých dnech se kontrolovaly faktury. Vše se ukázalo být v pořádku.

Pan Krček se ujal slova a přečetl zprávu starosty občanům. V novém roce se zvýší cena stočného za odpadní vody. Čištění zajišťuje firma Kožený. Obec za provoz čističky a přečerpávací stanice v obci platí 350 000 korun ročně.
Dalším bodem byla nově příchozí žádost smečenských hasičů o potvrzení nové smlouvy. Hasiče čekají velké výdaje, chtějí dokoupit výbavu a i nové hasičské auto.  V nové smlouvě by došlo k navýšení příspěvku obce na
50 Kč/občana.  Posledním bodem byly dotace. Obec má v plánu se ucházet o dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj na vybudování nového dětského hřiště.  Dotace by pokryla 70 % veškerých nákladů. Hřiště by mělo sloužit i starším dětem, a to díky novému vybavení. Spolu s ním bude součástí hřiště zeleň.

Paní Burantová, úřední síla obce, představila rozpočet na rok 2020. Ten bude na rozdíl od toho letošního, který byl schodkový, vyrovnaný. Pan starosta uvedl několik příkladů výdajů, které musí obec hradit. Ročně obec platí
2 512 000 Kč na čištění odpadních vod. 2 000 000 z této částky jsou splátky na kanalizaci a zbylých 512 000 Kč je na elektřinu, která se spotřebuje při čištění. Dále bylo přečteno rozpočtové opatření číslo 6.

Před zahájením diskuse byla přečtena obecně závazná vyhláška týkající se komunálního odpadu. Příspěvek na jeho odvoz musejí občané zaplatit do
31. 3. 2020. Mohou tak učinit hotově na obecním úřadě, nebo bankovním převodem.  Náklady obce na odvoz komunálního odpadu jsou 314 549 Kč/rok. Náklady na jednoho občana tedy jsou 665 Kč. Zastupitelé občanům nabídli možnost koupě plastových tašek na obecním úřadě. Tašky umožní snazší dopravu plastů od domovu ke kontejneru. Balení tří kusů stojí 60 Kč.

V diskusi byl vznesen dotaz týkající se stavu Drnecké.  Konkrétně zda někdo hlídá zde pracující firmu a zda-li někdo sleduje samotný vývoj. Práce na cestě před nedávnem ustaly, avšak cesta není v dokončeném stavu. Na cestě leží bezmála stavební suť. Mezi kusy kamenů zde můžete najít dráty či kusy železobetonu z kterých nebezpečně vystupuje výztuž. Pan starosta slíbil, že do firmy zavolá a zeptá se, jak budou práce pokračovat.

Paní Žáková se zastupitelstva zeptala, jak bude vypadat budoucí stav muzea v obci. Reagovala na reportáž, která byla o muzeu natočena pro Českou televizi, kde se pan starosta zmínil, že by objekt chtěl navrátit dětem. Na dotaz paní Žákové odpověděl tak, že toto zastupitelstvo otázky muzea řešit nebude, protože se tím bude zabývat až to další zastupitelstvo.

Před koncem si pan Matas stěžoval na špatně jezdící autobusy. Integrace obci spíše uškodila, než pomohla a Ledečtí se teď s autobusy natrápí. Obec souhlasila se sepsáním stížnosti.

Napsat komentář