20. prosinec 2018: Ze zasedání zastupitelstva

Velký počet občanů (necelé tři desítky) na veřejném zasedání, které se konalo od 18 hod ve čtvrtek 20. prosince, znamenal velkou směsici názorů, které se rozpoutaly při projednávaných bodech a zejména v diskuzi.  Co se vlastně řešilo? 

Jako první se předčítalo shrnutí zprávy z kontrtolního výboru. Pan Burant mimo jiné seznámil s průběhem koupě pozemků. Pozemky, které vlastnil pan Brož jsou již ve vlastnicví obce. Odkoupení pozemků, které patří paní Morsteinové, panu Bulantovi a dalším, kteří vlastní části komunikace do Šternebrku,  se nadále projednává. Kontrolovala se taktéž smlouva s firmou Galileo Corporation s. r. o., která spravuje obecní webové stránky. O dalších smlouvách již četl pan starosta.

Tím se zastupitelstvo dostalo k prvnímu z velmi probíraných témat, a to byla silnice do Šternberka. Ta by měla být hotova do 31. 12. 2020, pan starosta vybral na tento projekt pana Kubíčka. Diskuze začala poté, co pan Žák navrhl, aby se vyjádřili občané, kteří žijí v této ulici anebo aby alespoň dostali tu možnost. Strhla se debata, co s parkováním, chodníky atd. Zastupitelsvo se dohodlo na tom, že občané dostanou možnost konzultace s projektantem na místě.
Dále se rozhodovalo o pronájmu pozemku, o který měl zájem pan Zvára a Richtr – zastupitelstvo odsouhlasilo žádost pana Richtera. Rovněž se rozhodovalo o odkoupení pozemku, který je třeba pro stavbu silnice, od pana Košála.

Jako další paní místostarostka četla jednací řád zastupitelstva. Při čtení této velmi obsáhlé listiny odešlo 6 lidí. Před hlasováním o schválení tohoto dokumentu rozpoutal debatu požadavek pana Maňase, aby zápisy ze zasedání byly více transparentní a nacházely se na webových stránkách obce i historicky. První hlasování skončilo „remízou“, a tak bylo třeba hlasovat znovu, kde hlas paní Kmohanové rozhodl o tom, že zápisy z veřejných zasedáních půjde nalézt na webu zpětně. Argumenty, proč tento bod do jednacího řádu nezařadit, se týkaly obavy, že pokud informace na webu budou, sníží se počet lidí, kteří na zasedání zastupitelstva přijdou.

Další vlnu diskuze strhlo jednání o rozpočtu obce, konkrétně o využití pěněz na stavbu hřbitovní zdi. Pan Tichava nabízel možná řešení, jak by se dala budoucí zeď vyřešit. Většina zastupitelů byla pro, aby se pokácel starý kaštan, který stojí u zdi (a jehož listy dopadají na náhrobky hřbitova, stejně jako kaštany). Na to pan Tichava odpověděl, že jako stavaře ho napadá hned několik možných řešení, kterými by se mohl strom zachovat, ale to už je věcí k jednání, které by podle něj měla vést stavební komise. Slečna Krupičková vznesla dotaz, kdy proběhne slibovaná realizace zdi. Odpovězeno bylo, že během následujícího roku.

Nové komise: komise pro spolupráci seniorů a dětí; komise, která se bude zabývat vzhledem obce a stavební komise, v krátkosti představili pan Žák a Maňas.

V diskuzi se řešila otázka komunikace obce s občany, ale i mezi zastupiteli. Na tento problém upozornil pan Žák. Prozatimní komunikace se totiž nejen podle něj nesetkala s velkým úspěchem.
Pan Matas si stěžoval na splašky, které mu tečou přes pozemek potokem z Návesáku. Dále si stěžoval na znečištěné ovzduší v Ledcích vlivem jejích občanů, kteří palí vše, co jim přijde pod ruku. K tomuto názoru se přidala i paní Žáková. Tímto započala dlouhá diskuze. Pan Žák s panem Maňasem přidali, že toto chtějí jakožto noví zastupitelé řešit a pokusí se vydat vyhlášku, která by teoreticky zamezila podobným věcem. K tomuto tématu se přítomní občané hojně vyjadřovali. Většina s tím souhlasila, protože se jim nelíbí, když Ledce halí oblak nedýchatelného dýmu. Není to prospěšné pro ně, ale ani pro jejich děti, jak uvedl pan Žák. Otázkou však bylo, jak by se případný problém pálení řešil. Jeden z občanů uvedl, že to bude pouze udávání a to že mu připomíná minulý režim. Tato diskuse byla natolik živelná, že paní místostarostka vyžádala ukončení zasedání. Své rozhodnutí také zdůvodnila, a to tím, že tyto body (vyhláška a další, které chtěl pan Žák řešit) nebyly dodány, aby s nimi bylo počítáno na programu jednání.

Napsat komentář