25. červen 2020: Ze zasedání zastupitelstva

Stručně a jasně ze zasedání zastupitelstva.

Pan Burant přečetl zprávu z činnosti kontrolního výboru. Prodej pozemku paní Výletové proběhl v dubnu, byla obnovena smlouva se Smečenskými rybáři na pronájem rybníku Hrádek a pronájem panu Nguyenovi byl snížen minulý měsíc.

Finanční výbor během svých kontrol nenarazil na žádné nesrovnalosti.

Po paní Hermanové si vzal slovo pan starosta, který dal odhlasovat prodej schodiště přilehlého k vile Karla Havlíčka Borovského. Nynější majitelé, manželé Grohovi, upozornili na fakt, že schodiště leží na obecním pozemku. Vyjádřili zájem o odkup za účelem zrekonstruování tohoto prvku.

Rovněž se pan starosta vrátil k problémům se svěřencem, který v obci obstarával věci spojené s GDPR. Na minulém zastupitelstvu bylo zmíněno, že nejsou s jeho službami spokojení, a tak se nyní rozhodli vypovědět smlouvu. Namísto původní firmy byl vybrán pan Richtr.

Paní místostarostka zmínila žádost rodičů Kučerových o obecní příspěvek na pohřeb tragicky zesnuléno syna Kubíčka. Všichni zastupitelé souhlasili.

Dalším řešeným bodem byla cyklostezka ze Slaného, která povede částečně přes Ledce. Bude se jednat o spojnici mezi Slaným a Kladnem. Ze Slaného povede přes Přelíc a do Ledec, respektive do Šternberka, povede po již existující cestě kolem zámečku a pak alejí na Smečno. Obec musí zaplatit částku 20 000 Kč na značení. Pan Žák vznesl dotaz, co takový výdaj obci přinese. Nebylo mu odpovězeno.

Pan starosta oznámil, že Ledce získaly kýženou dotaci na obnovu silnice z Ledec do Šternberka. S pracemi by se mělo začít příští rok.

V diskusi byly zmíněny změny v jízdních řádech. Po roční nespokojenosti občanů bude zaveden nový spoj. Lince 627 bude změněna trasa.

 

Napsat komentář