27. únor 2020: Ze zasedání zastupitelstva

Stručně z prvního jednání zastupitelstva letošního roku.

Po přečtení zpráv kontrolního a finančního výboru, které při své činnosti nenarazily na žádné nesrovnalosti, navázal pan starosta s výčtem novinek v obci.

Větší pozornost byla věnována opravě dětského hřiště pod návsí. Původně měla obnova a rozšíření stát 500 000 Kč. Nově pořízený projekt byl vyčíslen na částku 800 000 korun. Na tento projekt podala obec žádost na dotaci. V případě, že by projekt měl v řízení úspěch, platila by obec pouze 30 % z celkových nákladů.

Obec dále pak vystaví výběrové řízení na firmu, která provede stavbu chodníku podél silnice od obecního úřadu dolů do zatáčky. V zatáčce  bude chodník rozšířen, aby se dalo pohodlně jít bez nutnosti přechodu silnice.

V diskuzi vznesl pan Šantora dotaz, zda by mohl jako občan prohlédnout budovu muzea. Pan Maňas mu spolu s panem starostou odpověděli, že o prohlídku budovy se postará kontrolní výbor spolu s odborníkem/odborníky, které kontrolní výbor vybere. Takováto prohlídka čeká i další obecní budovy – obchod, hasičárnu i kapli.

Ne poprvé se řešila Drnecká a její stav. Vypadá to, že práce budou muset probíhat znovu, protože firma při zavážení skládek hlínou cestu poničila. Současný stav, kdy je cesta pouze rozšířená a pokrytá rozdrceným odpadem, se snad nestane tím konečným. Firma prý v příhodné době opět nastoupí do práce.

Napsat komentář