31. leden 2019: Ze zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo se spolu s občany sešlo v obvyklých prostorách. Tentokrát však s jiným dispozičním řešením stolů a židlí. Akustika místnosti byla naplno využita a všem zastupitelům, sedícím u stolu v čele místnosti, bylo rozumět. Jen zastupitelé se museli občasně kontrolovat v tom, jak kdo hlasoval, jelikož na sebe ne tak dobře viděli. Jako u předchozího zasedání se sešlo mnoho občanů. A na čem se zastupitelstvo usneslo?

Pan starosta kromě jednacího řádu, který vyvolal hodně emocí, protože stále nedochází ke spolupráci mezi dvěma stranami,  seznámil s průběhem plánování silnice do Šternberka. Projekt zhotoví firma Hašek. V úterý 22. 1. 2019 se konalo projednávání s občany zde žijícími – o jejich požadavcích na silnici. Projekt má na starosti pan Kubíček.

Dále se řešily komise. V kulturní komisi bude celé zastupitelstvo spolu s paní Bakalářovou a slečnou Krupičkovou. Ostatní komise, které byly navrženy na minulém zastupitelstvu: stavební a pro spolupráci seniorů a dětí, byly většinou zamítnuty, protože „nejsou potřeba a není dobré mít komisi na komisi“.

Rovněž smečenští rybáři žádají o obnovení smlouvy o pronájmu rybníku Hrádek. Zastupitelstvo hlasovalo o vyvěšení nabídky na nástěnku pro případné zájemce.

Paní místostarostka přečetla strategický plán, který byl alfou a omegou celého zasedání zastupitelstva.
Během čtení strategického plánu seznámila s historií obce, i když poněkud neúplnou, místy až zavádějící, společně s okénkem do dějepisu, kdy jsme se dozvěděli o 1. a 2. světové válce a napadení Českosloveska vojsky Varšavské smlouvy a jaký to mělo dopad na občany Ledec. Plán pokračovat s úkoly do budoucna, mj. jako opravení varhan a hřbitovní zdi. Pan Maňas vznesl námitku, že toto není podstatou strategického plánu a vysvětlil, co by jím obsahem být mělo a proč je dobré, aby jej obec měla zpracovaný kvalitně. Jeho argument byl podpořen i z řad některých občanů. Strategický plán byl i přes to schválen, neboť došlo k přehlasování pana Žáka a Maňase. Při pozdější diskuzi se však shodlo zastupitelstvo, že narychlo udělaný strategický plán, který byl údajně zhotoven kvůli dotacím na silnici, se může v následujících letech upravit a obohatit o další body.

Z pole financí obce zastupitelsvo schválilo podepsání kupní smlouvy na koupi pozemků zasahujících do silnice do Šternberka. Rovněž se shodli na prodeji pozemku panu Bryndovi, který se již o pozemek dlouhou dobu (30 let) staral v domnění, že úsek vedle jeho zahrady patří do jeho vlastnictví.

V diskuzi byl pan starosta dotazován, co mají plánu s budovou bývalé školky, až dojde ke zrušení muzea. Pan starosta navrhl znovuobnovení školky. To několika občanům přišlo zbytečné. Navrhovali využití menších prostorů, aby nedošlo k plýtvání penězi na opravu bývalé školky pro současné požadavky pro hrstku dětí.

Z řad občanů se vznesla námitka ohledně hřbitovní zdi. Ta by měla být zhotovena z betonových KB bloků. Vlnu nevole přineslo kácení kaštanu stojícího vedle zdi, i přes navrhovaná řešení na minulém zasedání o jeho záchranu nad ním stále visí ortel smrti.

Jako poslední bylo poukázáno na novou silnici, která byla postavena v minulém roce a už praská. Pan Krupička potvrdil a sdělil, že už se pokoušel věc řešit, ale vždy ho na kraji, který za silnici odpovídá, odbyli s námitkou, že nemají peníze.

Po celou dobu zasedání bylo vidět na zastupitelstvu dělení na strany. Bylo na to i upozorněno občany.

Napsat komentář