Budoucnost lipové aleje ze Šternberka do Smečna?

Jedním z cílů spolku PROLEDCE! je ochrana přírodního dědictví obce, do kterého neodmyslitelně patří stovky let stará lipová alej mezi bývalými lázněmi a Smečnem. I zde se spolek angažuje a usiluje o světlejší zítřky.

V návaznosti na dobrovolnickou činnost v lázeňském areálu jdou kroky směřující k záchraně lipové aleje, jejíž stav je neutěšený již mnoho let.

Tato evropsky významná lokalita, kterou představuje naše lipová alej, se rozkládá na pozemcích obce Ledce, obce Přelíc a společnosti GONURA PROPERTY s.r.o. Ani jeden z vlastníků nepodniká kroky ku zlepšení zdravotního stavu stromů, což může být v konečném důsledku paradoxně dobře, jelikož nehrozí nebezpečí špatného zásahu. Avšak stromy bez péče chřadnou, lámají se a padají.

Spolek PROLEDCE! usiluje o ozdravení lipové aleje a zabránění sekundárním výrostkům ničit statiku skeletů letitých lip, s ohledem na živočichy, kteří alej využívají jako svůj úkryt.

Výsledky jednání spolku PROLEDCE! se Středočeským krajem jsou aktuálně v naplánovaném provedení prací v r. 2021, kdy na základě aktualizovaného průzkumu bude posléze naplánován zásah spočívající v údržbě těch stromů, které jsou součástí parku a aleje a jsou biotopem nebo mají jako biotop perspektivu pro páchníka hnědého.

Cílem je zachování a podpora dřevin vhodných pro páchníka, jejich ošetření a stabilizace a snížení zakmenění v okolí pro páchníka vhodných stromů. Zde se předpokládá provedení prací v roce 2022.

 

Napsat komentář