Lhotka

Na jihovýchodě katastrálního území Ledec se nachází místo zvané Lhotka. Název vesnice pochází z názvu lhóta, což znamenalo ulehčení obyvatel od povinností a práv vůči vrchnosti.

Zde se v dřívějších dobách nacházela vesnice Lhotka. Podle stabilního katastru, který roku 1840 zhotovili Johan Schätzer a Ferninand Brann, se můžete přesvědčit sami, kde tato vesnice přesně stála.  Roku 1507 vesnici její vlastník Bořita z Martinic uvádí do kapituly pražské, jako prázdnou. Kdy tedy vesnice zanikla? Uvádí se, že pravděpodobně během husitských válek (30. 7. 1419 – 30. 5. 1434) a nebo následkem nemocí. Pravděpodobně tato nemoc byl mor, který v této době soužil celou Evropu včetně  Čech. Poslední zmínky o vesnici pochází z roku 1562.

Kam se ale podělo obyvatelstvo? Údajně se zbylí obyvatelé rozhodli založit si novou ves. Nad Hradečnem díky nim vznikla Nová ves, kde se zbylí obyvatelé usadili.

Napsat komentář