Srovnání kandidátů o zastupitelstvo obce pro volební období 2018 – 2022

Již všichni jste obdrželi do svých schránek výtisky volebních programů kandidujících stran a my vám přinášíme shrnutí informací o jednotlivých kandidátech spolu s návodem, jakým způsobem hlasovat pro své favority 5. a 6. října.

Už máme hlasovací lístky doma, nejedna domácnost se při večeři radí a diskutuje nad tím, koho zvolit a koho podpořit… Udělali jsme stručné medailonky o každém z kandidátů.

č. 1 : Jiří Šantora (54 let) 

Čerstvý obyvatel obce Ledce, dřívější Slaňák. Původně zaměstnán jako policista. Své sídlo má nyní ve Šternberku, poblíž domu současného starosty Krčka.

č. 2: Ledce Nezávislí

Nezávislé sdružení opírá svůj stručný volební program o několik hlavních bodů: Nové chodníky a komunikace, dokončení revitalizace návsi, zeleně v lázeňském parku, hřbitovní zdi a rybníků, jako poslední bod na programu sdružení je územní plán obce.

Sdružení, jehož prioritou je vytvoření v obci vhodného prostředí pro spokojený a klidný život nás všech, je zastoupeno kandidáty:

Miloslav Krček (67 let)
Bývalý podnikatel obhajující post starosty. Dlouholetý zastupitel obce Ledce a starosta v období 2014-2018. Nyní důchodce.

Lenka Kmohanová (46 let)
Kandidátka s obhajující post zastupitelky, ve volebním období 2014-2018 byla místostarostkou obce. Úřednice.

Mgr. Martin Burant (27 let)
Učitel na základní škole v Kladně,  organizátor rybářského kroužku v Ledcích a debutant na zastupitele obce.

Alena Hermanová (61 let)
Rodilá Ledečačka a aktivní ve spolkovém životě v Ledcích u Baráčníků. Důchodkyně.

Petr Ton (34 let)
Čerstvý Ledečák (bydlící ve Šternberku) a projektant má zájem o to se stát zastupitelem obce.

Oldřich Krupička (56 let)
Neúnavný a všestranný Ledečák, který se stará o to, aby Ledce v zimě nezmizely pod vrstvami sněhu a v létě se neztratily v bujné vegetaci. Dělník.

Vladimír Schůrek (58 let)
Zastupitel obhajující svůj mandát na posledním místě v nezávislém sdružení. Technik.

č. 3: Pro Ledce

Volební program nezávislé kandidátky s nejmenším věkovým průměrem s cíli je poněkud delší než ten od předchozí strany. Mezi hlavní cíl patří komunikace s občany a jejich informování a podílení se spolu s nimi na chodu obce. Základní cíle pak jsou: Oprava páteřní komunikace obce včetně silnice do Šternberka, zvelebení návsi jako skutečného centra obce, zamezení rozprodávání obecního majetku, zlepšení dopravní obslužnosti, úklid, čistota, pořádek a ochrana přírody a krajiny.

Jan Maňas (23 let)
Aktivní Ledečák, šéfredaktor čtvrtletníku Ledečák, zastánce zdejšího muzea a předseda spolku PROLEDCE! Vysokoškolský student.

Ladislav Žák (54 let)
Manažer, rodilý Kladeňák a aktivní člen spolku PROLEDCE!

Květa Grimmer Široká (49 let)
Úřednice na exekučním úřadě, dříve v Ledcích vedla tvořivé dílničky pro zájemce, nyní je sympatizantkou spolku PROLEDCE!, spolu s kterým se podílí na rekonstrukci pramene T.G.M.

Michaela Žáková (48 let)
Povoláním doktorka a aktivní členka spolku PROLEDCE!

Patrik Tichava (46 let)
Podnikatel ve stavebním odvětví, podílel se na rekonstrukci kaple a aktivní člen spolku PROLDECE!

Dagmar Maňasová (45 let)
Zastupitelka obhajující svůj mandát, úřednice.

Daniel Tichava (22 let)
Stavební technik a aktivní Ledečák.

Jak hlasovat?

Každý volič má 7 hlasů, které může rozdělit svým favoritům. Je mnoho možností, jak s hlasy naložit. Vysvětleme si několik případů.

Volič může křížkem hlasovat jen pro některé kandidáty a svých 7 hlasů nevyužít (přijde tak ale o nevyužité). Volič dále může hlasovat přímo pro stranu (v případě nezávislého kandidáta pouze pro něj), a to tak, že zaškrtne políčko vedle jejího názvu, čímž udělí všem jejím členům po jednom bodu. Hlasovat lze i tak, že zaškrtne stranu a dále kandidáty z jiných kandidátek (například zaškrtne sdružení a 2 kandidáty z jiné kandidátky, čímž straně zůstane zbylých 5 hlasů).

Nejdůležitějším však zůstává samotná volba, a to aby se volič dostavil a volil.

Tak šťastnou ruku a volte srdcem!

Napsat komentář