Z ledecké návsi zmizely památné lípy

Po lípách na návsi v blízkosti kaple sv. Jana Křtitele zbylo jen torzo.

Ano, jedná se nejspíš o aprílový žertík obecního úřadu, ale ne tak úplně. Na stránkách obecního úřadu si může každý návštěvník povšimnout ve spodní části stránek kaple, za kterou grafik-profesionál odstranil památkově chráněné stromy způsobem, za který by se nemusel stydět ani žák základní školy, který se v hodinách informatiky učí s programem Malování.

Nad střechou kaple ční linie obrysu koruny stromů, ze kterého byl udělaný keř. Respektive keře dva. A naleznete je ve spodní části kaple. Jako keř před vchodem do kaple a keř za kaplí.

Samotná fotografie není nikterak zvlášť dobře vyvedena, avšak co se týče koláže, základní škola ve Smečně mlčí. Její žáci v hodinách Výpočetní techniky na koláži nepracovali. Kdo za výtvor může? Nejspíš se jedná o člověka, který u společnosti dodávající webové řešení naší obci teprve začíná.

Foto OÚ Ledce

Za postřeh děkujeme našim čtenářům. Stránky byly v nedávné době aktualizované, změnil se jejich vzhled. Už zde nenajdete pestrobarevnou paletu písem a stránky mají o trochu novější vzhled, než ty z roku 2007.

Napsat komentář