Zmapování vzácných stromů ve Šternberku přispěje k jejich ochraně

Jedním z pilířů ukotvující činnost spolku PROLEDCE! je ochrana, a tak se podílejí členové spolku i na tomto. Aktuálně probíhá inventarizace lázeňského areálu a jeho okolí. Všechny stromy jsou zaznamenávány. Druh, výška, obvod, zdravotní stav, GPS souřadnice a fotodokumentace každého velikána jsou samozřejmostí.

Vědět, kde máme jaký strom, nám pomůže v jeho efektivnější ochraně, to si uvědomují všichni členové spolku PROLEDCE! a to především s přicházející zimou, kdy se zvyšuje riziko kácení stromů z důvodu zásoby palivového dřeva na zimu.

Spolek spolupracuje s Odborem životního prostředí ve Slaném, spolu s kterým podniká kroky k vyšší ochraně stromů. Kontakt udržují i s odborníky z Národního památkového ústavu, jelikož je lázeňský areál kulturní památkou, a s krajským úřadem

V budoucnu by tedy mělo být o ochranu vzácných stromů v Ledcích lépe postaráno, aby nadále nedocházelo ke svévolné těžbě a ztrátě těch stromů, které nám lecjaká vesnička může závidět.

Napsat komentář