Finance

Spolek získává prostředky z příspěvků od jednotlivých členů spolku, z darů a sponzorských darů poskytnutých fyzickými nebo právnickými osobami, ze státních dotací a grantů, z příjmů, které vzniknou při naplňování cílů spolku a dalších zdrojů.

Finanční dary je možné zasílat na náš transparentní účet 2301342740 / 2010. O tom, jaké máme s vybranými penězi záměry a na co budou využity, se můžete dozvědět v našich cílech.

Chcete naši činnost podpořit?

Sháníme podporovatele z řad veřejnosti. I malá částka je pro nás velkým přínosem, kterým můžeme financovat naše aktivity, které vyvíjíme ve prospěch obce. 

Všichni členové spolku pracují bez nároku na jakoukoli finanční odměnu. Největší odměnou je dobře odvedená práce, která má úspěch.

Transparentní účet