Ledečák

Od roku 2014 vycházející čtvrtletník Ledečák informuje všechny občany Ledec, ale i přátele obce o dění v obci a o dalších zajímavostech s obcí související. Každé číslo se nachází zde na webu, tištěná podoba je pak doručována do všech domů v Ledcích.

Cílem Ledečáku je, aby dával přehled obyvatelům o dění a aby zintenzivnil jejich sounáležitost s obcí. Do vydávání je zapojována širá veřejnost, děti v předškolním věku i pamětníci.

Nejnovější číslo

Starší čísla

Chtěli byste si přečist starší čísla? Pak klikněte na archiv, kde se všechna čísla shromažďují.

Základní informace

ŠéfredaktorBc. Jan Maňas 

Editor: Michaela Maňasová

Redaktoři: PhDr. Jiří Šíma, DrSc., Hana Vavřincová, Bc. Michal Procházka, Hana Tichá, Ing. Vladimír Kubánek, Marcela Hradcová, Růžena Stárková, Marie Sýkorová, Hana Vaňková

Externí redaktoři: MgA. Baldandorj Ariunzul, Barbora Kottová, Magdalena Kocourová

Korektura: Milan Souček

Kontakt: sefredaktor@proledce.cz

Statistika

Náklad v kusech: 150
Čtenářů na internetu: 1 607
Čtenářů tištěné verze: 300
Počet přečtení na internetu: 7 967

Sledujte nás na Facebooku!

Náklad výtisků financují dobrovolníci, kteří podporují myšlenku tohoto periodika.