Aktivity

Základní aktivitou spolku je informační činnost, kterou je vydávání periodika Ledečák. Po založení se shromáždění spolku soustředilo na sestavení programu, který je členěn do zhruba 40 cílů. Níže uvádíme body, které již byly realizovány:

# 1. Informování veřejnosti

Skrze portál proledce.cz a čtvrtletník Ledečák informujeme Ledečáky a přátele obce Ledce, ale i širou veřejnost o dění v obci. A nejen to, zaměřujeme se na historii, kterou má lokalita bohatou, a rovněž děláme osvětu, zejména v přístupu k životnímu prostředí.

# 2. Připomínkování Územního Plánu Ledec

Sepsali jsme dokument, v němž upozorňujeme na nedostatky, které byly při tvorbě ÚP učiněny.

# 3. Renovace informační tabule ve Šternberku

Vzali jsme pod svá křídla nástěnku v bývalých lázní a spolu se zdejším muzeem dali dohromady informace, které návštěvníkům místa přiblíží zdejší lázeňskou historii.

# 4. Obnova aleje k prameni T. G. Masaryka

Uspořádali jsme akci, jejíž cílem byl úklid odpadků, vyřezání náletových dřevin v dříve neprostupné 400 metrů dlouhé březové aleji.

# 5. Opravujeme gramatiku a faktickou přesnost pomístních názvů

Jeden z našich rybníků se již i oficiálně píše správně: Zikaňák.

# 6. Rozhýbáváme Ledce. V rámci Dámského klubu pro kondici cvičíme jógu

V březnu 2019 jsme odstartovali lekce kondičních cviků pro ženy zdarma. Cvičí se každý pátek ve zdejším muzeu.

Zmínky o nás

Čas od času je o nás zmínka. Krom Českého rozhlasu o nás již informoval: