Aktivity

Základní aktivitou spolku je informační činnost, kterou je vydávání periodika Ledečák. Po založení se shromáždění spolku soustředilo na sestavení programu, který je členěn do zhruba 40 cílů. Níže uvádíme body, které již byly realizovány:

# 1. Informování veřejnosti

Skrze portál proledce.cz a čtvrtletník Ledečák informujeme Ledečáky a přátele obce Ledce, ale i širou veřejnost o dění v obci. A nejen to, zaměřujeme se na historii, kterou má lokalita bohatou, a rovněž děláme osvětu, zejména v přístupu k životnímu prostředí.

# 2. Připomínkování Územního Plánu Ledec

Sepsali jsme dokument, v němž upozorňujeme na nedostatky, které byly při tvorbě ÚP učiněny.

# 3. Renovace informační tabule ve Šternberku

Vzali jsme pod svá křídla nástěnku v bývalých lázní a spolu se zdejším muzeem dali dohromady informace, které návštěvníkům místa přiblíží zdejší lázeňskou historii.

# 4. Obnova aleje k prameni T. G. Masaryka

Uspořádali jsme akci, jejíž cílem byl úklid odpadků, vyřezání náletových dřevin v dříve neprostupné 400 metrů dlouhé březové aleji.

# 5. Opravujeme gramatiku a faktickou přesnost pomístních názvů

Jeden z našich rybníků se již i oficiálně píše správně: Zikaňák.

# 6. Rozhýbáváme Ledce. V rámci Dámského klubu pro kondici cvičíme jógu

V březnu 2019 jsme odstartovali lekce kondičních cviků pro ženy zdarma. Cvičí se každý pátek ve zdejším muzeu.

Zmínky o nás

Čas od času je o nás zmínka. Krom Českého rozhlasu a kladenského Kamelota jste se o nás mohli již dočíst například zde:

 • 23. 11. 2018
  5plus2 Kladensko a Rakovnicko
  Ledečtí zachraňují dávné lázně
 • 23. 4. 2019
  Kladenský deník
  Členové spolku PROLEDCE! přivítali jaro a uklidili lázně
 • 17. 5. 2019
  Český rozhlas, Region
  V zaniklých Lázních Šternberk dodnes najdete čtyři prameny, u kterých se léčily české osobnosti
 • 12. 10. 2019
  Mladá fronta DNES
  Zašlá sláva lázní Ledce
 • 23. 10. 2019
  NAŠE VODA
  Celonárodní stromová výzva sbírá první vlaštovky
 • 31. 10. 2019
  Kladenský deník
  Dobrovolníci pomohou s obnovou stromořadí z Ledců do Šternberka
 • 1. 11. 2019
  Kladenský deník
  Ledce zvedají laťku v počtu památně chráněných stromů. Nejnovější je Beránkův
 • 2. 11. 2019
  Aktuálně.cz
  Bývaly to zarostlé periferie, teď jsou tu aleje či sady. Díky místním nadšencům
  | Ledce: Chceme obnovit přirozené funkce krajiny
 • 20. 3. 2020
  Český rozhlas
  PROLEDCE! ale i pro Lázně Šternberk. Aneb přineste si své krumpáče a lopaty
 • 28. 4. 2020
  Nadace Partnerství
  OBNOVA STROMOŘADÍ PODÉL STEZKY LEDCE – ŠTERNBERK
 • 18. 2. 2021
  Kladenský deník
  Členové ledeckého spolku zachraňují lípy v evropsky významné lokalitě
 • 23. 5. 2023
  Mladá fronta DNES
  Vile Bellevue hrozí demolice