Aktivity

Základní aktivitou spolku je informační činnost, kterou je vydávání periodika Ledečák. Po založení se shromáždění spolku soustředilo na připomínkování Návrhu územního plánu obce, který vnímá jako velmi důležitý podklad, který bude mít podíl na rozvoji obce. 

Zhruba 40 cílů spolku je aktuálně v řešení a po schůzi spolku se zde bude nacházet jejich základní výčet a mnohem více informací.