Je to malý krok pro člověka, obrovský skok pro rybník aneb Zikaňák je Zikaňákem

Podařila se nám drobnost, která je drobností relativní. V tandemu s Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním jsme dohledali v historických pramenech fakta a změnili chybně evidovaný stav – název jednoho z ledeckých rybníků.

Přelomový den byl 10. 8. 2018. Vodní plocha, kterou protéká Šternberský potok, nesla pár desítek let chybně psané jméno a kdejaký Ledečák měl v puse při výslovnosti nelibé „g“ místo „k“. Právě v tento den došlo k puristické změně. Pro někoho možná drobnost, nicméně rybník byl pojmenován po Václavu Zikánovi. Aby tedy nesl jméno správné a nekomolilo se příjmení dobrodějce, začali jsme v ledeckém muzeu pátrat po Václavových stopách.

V Ledečákovi i zde na našich stránkách jsme několikrát zdůrazňovali správný název Zikaňák (jehož vlastníkem je Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Smečno), ale katastrální mapy mluvily v náš neprospěch – nyní se shodujeme!

Dřívější stav platný do dne 9.8.2018
Název rybníka uváděný v katastrální mapě od 10.8.2018

A jak se chyba v názvu rybníka mohla stát? V roce 2011 proběhla obnova operátu přepracováním, v rámci obnovy operátu byla provedena revize názvosloví, která byla potvrzena jak Obcí Ledce, tak Odborem řízení územních orgánů ČÚZK. Nikdo z uvedných však neměl ponětí o historii, která vedla k přejmenování Zdunkovského rybníka na rybník Zikaňák.

Nyní nese rybník své prapůvodní jméno, ale i jméno osoby, která se zasloužila o jeho využívání pro koupání.

Do Ledec se pan Zikán (16. 3. 1877 – 1. 7. 1930) jako vdovec přiženil. Máme záznamy o tom, že děti z prvního manželství žily v Karlových Varech, ale z druhého manželství, z toho, kdy žil v Ledcích, potomci nejsou.  Václav se živil jako krejčí, v Ledcích postavil dům čp. 126, kde později žil (je to dům v těsné blízkosti rybníka). Dne 30. 3. 1929 s ním obec sepsala smlouvu o pronájmu, onoho dříve jmenovaného Zdunkovského rybníka, pro účely koupaliště. Koupaliště zde skutečně vzniklo, mělo 8 převlékacích kabin.

Zhruba rok od doby pronajímání umírá a pronájem je převeden na jeho manželku Růženu, roz. Krčkovou (1891 – 1959) (odtud vazba na současného starostu obce Mil. Krčka), 2. manželem po smrti V. Zikána se stal František Přítel.

Napsat komentář