Bojujeme za záchranu vily Bellevue

Bude vila Bellevue srovnána se zemí? O tom rozhodnou krajští zastupitelé. Obrátili jsme se na vedení Středočeského kraje.

Vážená paní hejtmanko, vážení členové krajské rady, vážené vedoucí krajských odborů,

obracím se na Vás, jako na osoby zastupující a hájící zájmy občanů kraje a osoby hospodařící s krajským majetkem, jménem svým a z pozice spolku v obci Ledce na Kladensku, v rámci kterého s jeho členy podporuji komunitní život v obci a snažím se o kultivaci a zlepšení životního prostředí, stejně jako o šíření dobrého jména obce navenek. Obracím se na Vás s naléhavou prosbou spočívající ve zvážení věci likvidace bývalé lázeňské budovy, která je v dominantním postavení bývalých lázní Šternberk.

Už několik let úspěšně vracíme bývalým lázním původní podobu. Vlastnoručně jsme vykáceli náletové dřeviny v půl kilometru dlouhé aleji T. G. Masaryka a zrekonstruovali jeho pramen, spolu s místními i přespolními, kteří finančně přispěli, jsme dovysázeli prázdná místa. A nejen v této aleji, i jinde v obci, včetně cesty linoucí se kolem budovy ve vlastnictví kraje – vily Bellevue.

Okolí vily se mění, vylepšuje, nalézá k němu cestu více a více lidí z obce, stejně jako obyvatel kraje. Ti zde hledají klid, odpočinek, procházejí si zdejší místa, stejně jako to dělaly přední osobnosti naší republiky, o nichž jsme se všichni učili.

Vila původně využívaná krajskou organizací k potřebě zajištění sociálních služeb se o krajský majetek nestarala. Přes opakovaná upozorňování krajský úřad situaci nenapravil. Nepřehlédnutelná budova s pestrou historií byla a je smutným obrazem toho, jak zvolení občané hospodaří s majetkem kraje, majetkem svých spoluobčanů. Plně rozumím vaší situaci, kdy jste jako zastupitelé a zaměstnanci kraje zdědili agendu vašich předchůdců a snažíte se dělat, jak nejlépe umíte.

Žádám Vás tímto o upření pozornosti tímto směrem. Několik let se spolu s místními snažím bývalý lázeňský park zvelebit. Vlastním nasazením, stejně jako nasazením místních, vynakládáním našich peněz a v poslední době i úspěšnými pokusy v žádání o různé dotace, se nám toho mnoho podařilo. Krokem vedoucím k likvidaci a degradaci lázeňského prostředí by kraj, respektive Vy, naši krajští spoluobčané, přispěli k likvidaci regionální historie stejnou měrou, jako přispívali Vaši předchůdci.

Žádám a prosím Vás tímto o zvážení celé situace. Chápu a rozumím, že rekonstrukce takového objektu není levnou záležitostí. Nicméně ne vše se dá vážit penězi. Kolik lázeňských parků má Středočeský kraj? Domnívám se, že kulturní bohatství spočívající v odkazech na národní a regionální historii, podpořené krajinně-přírodně cenným prostředím, o něž navíc mají občané kraje zájem, by mělo být krajskou prioritou. Pokud bych s mými kolegy ve spolku mohl jakkoli pomoct, prosím, budu maximálně k dispozici.

Pokud dojde k likvidaci této hodnoty a ospravedlněním bude, že kraj nechtěl vynaložit prostředky na budovu ve stavu, do kterého ji sám dostal, bude tento čin pro regionální historii smutným milníkem a vizitkou, jak přistupují občané České republiky k hodnotám odkazujícím k historii a jak se staví k sobě, ke svým sousedům, navzájem.

Věřím, že Vám, stejně jako mě, jde o podporu úsilí občanů kraje, kteří se vlastními silami snaží přispět k tomu, aby se nám žilo lépe.

S pozdravem

Jan Maňas
předseda spolku PROLEDCE! z.s.

Napsat komentář