Ledce

První písemné zmínky o vesnici pochází z roku 1400, ale podle historických nálezů je jisté, že tato oblast byla obydlena mnohem dříve. Pokud budeme brát v potaz historické nálezy, tak tato oblast byla již obydlena v době bronzové. To dokazují nálezy náramků či dláta. První písemná zmínka uvádí jako majitele vesnice Prokopa z Ledců. Ten tu však dlouho majitelem nebyl, protože roku 1403 odjel na Nový Hradec, kde se usídlil. Dalším majitelem tvrze byl Petr Kočvara, po kterém ji zdědil jeho syn Václav z Ledců. Dalším majitelem byl Otík z Bysně. Roku 1416 přicházejí první šlechtici z rodu Martiniců na Smečno, kteří v pozdějších dobách rozšiřují své území o několik vesnic včetně Ledec. Ledce patřily Martinicům až do roku 1945. V následujících letech si vesnice žila vlastním životem bez majitele.

Proč zavítat do Ledec?
Rovnou na návsi stojí jedno z největších lákadel. Kaple sv. Jana Křtitele. Kaple byla postavena roku 1782. Dříve kolem ní byl i menší hřbitov, ten byl posléze přesunut na kopec za muzeem. Roku 1866 ji rakouský architekt Achille Wolf rozšířil a celou přestavil v pseudorománském stylu. Tato její podoba se dochovala dodnes.

Další z povinných zastávek je místní muzeum. V obci je také několik historicky zajímavých domů. Na návsi stojící dům č.p. 24 postavený v barokním stylu se zachovalým štítem a bránou. Vše bylo v nedávné době pečlivě opraveno. Po cestě za kaplí dolů z návsi narazíte na dům č.p. 3. Dům je ozdoben nejen zajímavou omítkou, ale hlavně kamennou deskou s vytesaným reliéfem „Kladení Krista do hrobu“ z 16. století, která je do dnešní doby zachována ve skvělém stavu. Celá cesta dolů je lemována velmi zajímavými domy, které měly zámožné majitele. Sedláci, kteří v nich bydleli, hospodařili na úrodných polích kolem celých Ledec. Celá tato cesta byla dříve osázena hrušněmi, ale ty byly vykáceny. Několik do dnešní doby zachovalých vil stojí i podél bývalé promenády ve Šternberku.

Základní statistika

Počet obyvatel: 460
Počet domů: 189
Rybníky: 4
Nadmořská výška: 340 m.n.m.
Památné stromy: 4