Ledečák

Od roku 2014 vycházející čtvrtletník Ledečák informuje všechny občany Ledec, ale i přátele obce o dění v obci a o dalších zajímavostech s obcí související. Každé číslo se nachází zde na webu, tištěná podoba je pak doručována do všech domů v Ledcích.

Cílem Ledečáku je, aby dával přehled obyvatelům o dění a aby zintenzivnil jejich sounáležitost s obcí. Do vydávání je zapojována širá veřejnost, děti v předškolním věku i pamětníci.

Od roku 2022 jsou výtisky Ledečáka opět financovány obcí a můžete si jej prohlédnout i v elektronické podobě na stránkách obce.

Starší čísla

Chtěli byste si přečist starší čísla? Pak klikněte na archiv, kde se všechna čísla shromažďují.

LEDEČÁK +

Nepravidelná příloha Ledečáka vychází pouze v elektronické podobě, kdy je zájemcům zasílána formou e-mailu. Zájemci nechť vloží svou adresu zde.
V barevném provedení je menší počet článků, zato ve větším rozsahu a s více fotografiemi. Tento obsah by se z prostorových důvodů do klasického Ledečáka nevešel. Spíše než aktuality, které jsou v klasickém čtvrtletníku, zde najdete rozhovory a reportáže, které se svou tématikou vztahují k obci Ledce.

Základní informace

Šéfredaktor: Jan Maňas 

Editor: Michaela Maňasová

Redaktoři: PhDr. Jiří Šíma, DrSc., Hana Vavřincová, Mgr. Michal Procházka, Hana Tichá, Ing. Vladimír Kubánek, Marcela Hradcová, Růžena Stárková, Marie Sýkorová, Hana Vaňková, MgA. Baldandorj Ariunzul

Externí redaktoři: Barbora Kottová, Magdalena Kocourová, MUDr. Michaela Žáková, Lisa A. Žáková, Jiří Kraus ml.

Korektura: Ing. Kateřina Černá, Milan Souček

Kontakt: sefredaktor@proledce.cz

Statistika

Náklad v kusech: 250
Čtenářů na internetu: 5 352
Čtenářů tištěné verze: 450
Počet přečtení na internetu: 22 104

Sledujte nás na Facebooku!

Náklad výtisků financují dobrovolníci, kteří podporují myšlenku tohoto periodika.