Cíle

Spolek PROLEDCE! si klade za cíl v Ledcích chránit přírodu a krajinu, životní prostředí, kulturní a drobné památky, minerální prameny. Dále spolku jde o ochranu a kultivaci zeleně, stejně jako o ochranu prostředí bezpečného z hlediska dopravy, a to především pěší a cyklistické.

Členové vystupující pod jménem spolku dále podporují kulturní a historické akce a slavnosti, účastní se v projektech jiných subjektů v rámci cílů spolku. Samozřejmostí je motivace dětí předškolního i školního věku k úctě a cítění ke své obci, jakožto místu své identity.

Spolek rovněž informuje zájemce z řad veřejnosti prostřednictvím ediční činnosti a těchto webových stránek o historickém vývoji zaniklých lázní Šternberk, jejich architektonické podobě, lázeňském provozu i o osudech významných osobností, které zde v minulosti podstoupily lázeňskou kúru.

  • Informovat veřejnost o aktivitách spolku a o dalších událostech, které s obcí souvisejí.
  • Dbát na koncepční a strategický rozvoj obce
  • V bývalých lázní Šternberk iniciovat aktivitu, která napomůže k medializaci místa a jeho záchraně

Cíle spolu s Aktivitami jsou doplňovány ve chvíli, kdy se splní. Vzniká tak seznam skutků, které se daří realizovat členům spolku spolu s dobrovolníky.