21. duben 2019: Ze zasedání zastupitelsva

První jarní zastupitelstvo se sešlo v obvyklých místech i čase. Jen v neúplném složení, chyběl pan Krupička. Celé zasedání proběhlo v klidném duchu. Co se tentokrát řešilo?

Hned po zahájení zasedání pan Burant, jako vedoucí kontrolního výboru, seznámil s výsledky z poslední schůze kontrolního výboru. Kontrolovala se čísla popisná, která hned na několika domech v obci chybí. Ti, kteří je nemají, nebo je číslo špatně viditelné, obdrží během tohoto měsíce dopisy upozorňující na tento problém. Rovněž byly kontrolovány obecní smlouvy.

Paní Hermanová přečetla shrnutí práce finančního výboru. Během všech kontrol obecní poklady zastupitelé nenarazili na žádný problém.

Pan starosta Krček si vzal vzápětí slovo a zahájil následující plejádu hlasování zastupitelů. Jako první byla smlouva s Přemyslovskými středními Čechami. Tomuto sdružení obec přispívá 5 korun na občana. Dohromady tato částka činí částku kolem dvou tisíc. Zastupitelé souhlasili s přispíváním. Dále pak seznámil starosta s osudem pozemku vedle zahrady pana Bryndy, který byl v jednání již minulé zasedání. Ten byl již geodeticky zaměřen a posouzen znalcem. Byl již nabídnut k odkupu za 31 270 Kč. Obec rovněž odkupuje pozemky, které stojí v cestě realizace opravy silnice do Šternberka. Panu Kutilovi a paní Králové a Machálkové bude nabídnuta částka 130 Kč/m2. Rovněž se řešil možný odkup pozemku paní Hudcové, která zemřela. Jejím dědičkám na pozemek u dětského hřiště bude nabídnuta částka 37 090 Kč.

Na zasedání zastupitelstva byla přítomna i paní Burantová, která si vzala slovo hned po panu starostovi a seznámila se závěrečným rozpočtem za rok 2018, kdy skutečné plnění tohoto rozpočtu bylo 7 405 468 Kč. Obec ještě doplácí kanalizaci, tato částka činí 5 524 936 Kč. Musí se však splatit do roku 2021.

Na závěr byl představen územní plán, o kterém se již několikrát jednalo. Pan starosta Krček informoval, že se již projednává od roku 2012 a měl by se schválit. Schválila ho většina zastupitelů, kromě pana Maňase a Žáka.

V diskuzi se řešil možný řízený odvoz bioodpadu. Obec sice poskytuje svým občanům kontejner u hřbitova, ale ten je vždy rychle znovu naplněn. Na tuto skutečnost upozornil pan Černický. Navrhl tedy, aby obec hlásila předem, kdy bude kontejner vyvážen a občané se tomu mohli přizpůsobit.

Napsat komentář