30. srpen 2018: Ze zasedání zastupitelstva

Tentokrát se konalo již poslední zasedání zastupitelstva v jeho současné podobě. Byli jste si ho naposledy poslechnout? Pokud ne, opět vám přinášíme stručné shrnutí dění celého zasedání.

Pan starosta Krček hned ze začátku informoval o prosbě záchranné služby. Sanita, která zasahuje i v Ledcích, má již zastaralý defibrilátor. Vzhledem k tomu, že tento přístroj doslova zachraňuje životy, je potřeba, aby řádně fungoval. Proto záchranná služba žádá naši, ale i okolní obce o příspěvek na tento přístroj. Jedná se o 15 000 Kč. Místostarostka Kmohanová dále uvedla, že defibrilátor jinak stojí zhruba 650 000 Kč“.

Slibovaná oprava schodů v kazatelně naší kapličky se uskuteční. Natření a opravení schodů bude obec stát kolem 17 000 Kč. (Snad se tato oprava ponese v duchu atmosféry kaple a nebude z ní nijak vyčnívat – jako tomu je u nových bílých plastových oken muzea)

Obecní úřad se jako většina státních institucí přizpůsobila nárokům GDPR. V kanceláři OÚ přibyly nové zamykací skříně, ve kterých se musí skladovat veškerý materiál obsahující osobní informace občanů.

Smečenský občan Jan Richtr projevil zájem o pozemky v naší obci. Chtěl by pronajmout pozemek Ve Struhách ( 10 040 m²), který je v současné době louka, kde se seká tráva. Druhý pozemek (1 800 m²) je částečně zalesněný. Zastupitelstvo se shodlo na pronajmutí většího pozemku z těchto dvou.

Neustále trvající spor mezi obcí a muzeem se řešil i tentokrát. Ani tentokrát se ale neřešila podstata celé věci. Pokud jste jedni z těch, kdo podepsali petici pro zachování muzea v Ledcích, byli jste zajisté seznámeni, resp. jste si přečetli krátký článek v hlavičce podepisované listiny. Pro pana starostu, jakožto zástupce obce, byl adresován dopis, jehož obsahem byla i příloha prozatímních skoro 200 petentů. Pan starosta se domníval, že verze, kterou dostal on, dostali všichni a pod ni se podepsali. Tak vzniklo nedorozumění.

Zastupitelstvo rovněž rozhodlo o finančním obnosu na blížící se volby. Rozhodli o platu, ale i občerstvení pro přísedící, kteří zde budou celé dva dny sedět a čekat na voliče.

Čištění Hrádku, ano i k tomuto by mělo dojít. Náš rybník, který je v otřesném stavu, resp. především jeho hráz. Vyčištění a následným úpravám by měla pomoci dotace, kterou obec obdrží.

V diskuzi se řešily zápisy z minulých zasedání a jejich obsah. (více v samostatném článku). Pan Matas upozornil na špatný stav koryta potoka proudícího z Návesáku. Tento potok se vine přes několik zahrad, jejichž majitelé se o něj, bez nároku na odměnu, starají. Pan starosta slíbil, že se tento problém bude řešit s Povodím Vltavy, kam v nejbližší době napíše i obec informativní dopis.

Paní Černá slíbila zajištění rozborů vod z našich pramenů. Jindřichova, Dr. Tůmy, Rybičky a nově i z Masarykova pramene. Tím se diskuze dostala k úklidové brigádě spolku Pro Ledce!. Paní Hermanová se poněkud útočně ptala, jestli měl spolek povolení k této akci. Pan starosta se spolku zastal a řekl, že pokud s tím někdo bude mít problém, že se za spolek v této věci postaví.

Jako poslední se řešila silnice do Šternberka. Vzhledem k nedostatku peněz, se nikdy nevydaří opravit silnici v její úplné délce. Obec nejen stále doplácí kanalizaci, ale i zajišťuje její běh. Tam se ztrácí většina peněz, proto má obecní úřad poněkud svázané ruce, vysvětlila místostarostka Kmohanová spolu se starostou Krčkem.

Napsat komentář