Jírovec pokácen. Čest jeho pamatce

Čest památce statnému jírovci, coby hlídači, který u ledeckého hřbitova stál.

Několik desítek let chodili Ledečáci uctívat památku svých zesnulých na kopeček nad vsí. Společnost jim dělal jírovec, který tu tiše stál hned při vchodu, a tak leccos viděl a pamatoval.

Byl vysazen u hřbitovní zdi a po čase ji začal zvedat. Dorostl rozměrů zhruba 10 metrů na výšku a tří metrů v obvodu. V průběhu svého života byl několikrát nešťastně ořezán, což nejspíš přispělo k jeho stavu. A i zeď byla upravena tak, aby kořeny nezvedaly část nad nimi.

Osudnými se mu stala kusadla pily, která se jala konat na doporučení Zdeňka Stříbrného. Ten na žádost obce vizuálně posoudil strom jako silně narušený s výrazně sníženou vitalitou.

Obec si najala znalce proto, že chce postavit novou hřbitovní zeď (není zatím známo, jak bude zeď vypadat).  A to i přesto, že se na zasedání zastupitelstva debatovalo o tom, že existují cesty, jak by bylo možné zachovat strom a zeď postavit tak, aby si se stromem nevadila. Ale argument byl, že z jírovce na podzim padá listí, které padá na náhrobky na hřbitově a lidé si stěžují.

Posudek rizikového stromu hovoří o viditelné pokročilé hnilobě kmene s hnilobným výtokem, otevřených dutinách a výletových otvorech v kosterních větvích. Nebezpečí, které tak bylo potvrzeno odborníkem, nemohlo být tolerováno. K jasnému verdiktu přispěl i fakt, že je strom blízko lidem či zde občasně parkujícím autům, a tak je riziko případného poranění či poškození majetku.

O pokácení jírovce zastupitelstvo nehlasovalo. Pan starosta Krček slíbil, že místo poraženého jírovce bude vysazen nový strom, a to tak, aby nové hřbitovní zdi nijak nevadil.

Budiž tento článek připomínkou stromu, který každý Ledečák dobře znal.

Napsat komentář