O povolebním vyjednávání

Dne 13. 10. 2022 se uskutečnilo setkání budoucích zastupitelů. Ze schůzky byl z časových důvodů omluven pan Ondřej Piskač, jehož jménem jsme rovněž jednali.
Vedení jednání se ujala paní Kmohanová. Domluvili jsme datum ustavujícího zasedání na 24. říjen 2022 v 19:00 hodin.
Dále jsme byli vyzváni, abychom přednesli, jakou máme představu o budoucím personálním uspořádání obecního úřadu. Náš návrh jsme přednesli, paní Kmohanová vše pečlivě zapsala, a naši kolegové neměli k našim návrhům žádné připomínky. Trochu překvapením pro nás bylo, že minulé vedení odmítlo nabízený post předsedy finančního výboru, chtějí být jen řadovými členy.

Dále jsme diskutovali o způsobu předání obce. Paní Kmohanová nám sdělila veselou příhodu, kterak kdysi sama přebírala funkci: ”dostala jsem klíče a razítka a to bylo všechno”.
My věříme, že nám bude vše předáno tak, jak se má, neboť s nástupem do úřadu přebírá budoucí starosta veškerou odpovědnost.

Panu Burantovi jsme přislíbili, že může dál vést rybářský kroužek. Práci s dětmi a mládeží chceme podporovat a maximálně ji rozvíjet. S panem Krupičkou jsme probrali technické potřeby, které by bylo dobré pořídit, aby byla obec hezká, udržovaná a vzkvétající.

Na závěr jsme se shodli, že máme stejný zájem, to je táhnout společně, jedním směrem za jeden provaz, což jsme stvrdili podáním ruky.

Napsat komentář