26. červen 2019: Ze zasedání zastupitelstva

Za parného dne se sešlo zastupitelstvo ve vyhřátém podkroví obecního úřadu. Účast se poněkud snížila oproti minulému zasedání. O čem se jednalo?

Hned po přečtení programu si slovo vzal pan Burant a přečetl zprávu z kontrolního výboru. Poté si vzala slovo paní Hermanová, která přečetl zprávu finančního výboru. Na závěru této zprávy stálo, že dotace na silnici do Šternberka nebude. Spolu s tímto sdělením uvedla částku 18 000 Kč, která byla využita na zaplacení ořezání ledeckých stromů, mj. lip na návsi.

Zastupitelstvo zrušilo minulé schválení územního plánu, protože nebyl úplný. Součástí dokumentace měly být i připomínky občanů. V nové verzi již byly doplněny a ta byla schválena pěti hlasy.

Hřbitov. Již od 25.6.2019 probíhá výstavba čelní zdi. O tom, z jakého bude materiálu a jak bude vypadat, rozhodl podle pana starosty „nejužší kruh“. Minulý návrh, aby se k budoucímu hřbitovu mohla vyjádřit veřejnost, byl zapomenut. O demolici a stavbu zdi se stará firmy KNŠČelní zeď bude tedy z KB bloků a boční zdi budou z plotových desek. Nádrž na vodu bude pravděpodobně za umrlčí místností a trubka s vodou bude vtažena přes zeď na hřbitov.

Jako poslední se řešil chodník od pana Krupičky dolů do obce. Zastupitelé se domluvili na jednání, kdy se budou moci ti, kteří bydlí u tohoto chodníku, mohli vyjádřit. Tato domluva však nebyla okamžitá a předcházely jí značné neshody.

Napsat komentář