Naše tvorba nezná hranic

Nejenže se posouváme a objevujeme stále nové zajímavosti týkající se Ledec, jsme čteni i Neledečáky, a dokonce posouváme tvorbu jiných!

Jak už jsme psali v minulém čísle Ledečáka, tak stále upřednostňujeme kvalitu nad kvantitou. Naše články tedy nevycházejí tak často, protože chceme zajistit kvalitní čtení, které vás, čtenáře, obohatí.  K předání dalších informací slouží i tento Blog. Jenže i zde, podobně jako u Ledečáka, jsou informace zkracovány, aby si zachovaly pozornost čtenáře (a v případě Ledečáka nedošlo k překročení jedné A3).

Proto se redakce rozhodla pro vydávání nového plátku, který nebude nijak zasahovat do již zažitého Ledečáka. Prozatímní (pracovní) název je Ledečák +.  Zde bude menší počet obsáhlejších článků.

Ledečák v obci vychází již od června 2014. Za tu dobu Ledečáky (a nejen je) seznámil s velkým počtem informací o obci. Od známých osobností pocházejících z naší vesnice po například zvyky a bývalé uspořádání obce. Už dávno Ledečák není jen pro Ledečáky. Přespolní kolikrát čekají na jeho vydání usilovněji než domácí. Nikomu se totiž nechce věřit, jak naše vesnička byla i přes svou malou rozlohu zajímavá a kolik příběhů se kolem ní rojí.

Snažíme se a je to i naším mottem, aby naše články byly podnětné. Poskytujeme například objektivní informace o dědí v obci. Od činnosti našeho spolku PROLEDCE!, dalších organizací, se kterými jako spolek spolupracujeme, po informace ze zasedání zastupitelstva.

Zajímáme se o obec a snažíme se ji posunout dál, udělat ji lepší spolu s jejími obyvateli i těmi, kdo chtějí přiložit ruku k dílu. Jsme rádi, že naše psaní inspiruje i redakci obecního úřadu, která se nenechá profesně zahanbit, a i ona nově usiluje o lepší komunikaci aktivit, které pořádá. Reinkarnovaný Babský občasník, vycházející pod názvem Ledecký občasník, tak podává další výčet doplňující informace o obci.

Můžete se těšit na nový formát, který vám bude přinášet další informace. Bude vycházet pouze v elektronické verzi, jelikož nechceme být omezováni rozsahem a chceme podat čtenářům maximum informací. A zároveň nechceme být tlačeni termínem, ale chceme číslo vydat až tehdy, pokud s ním budeme sami spokojeni, proto bude nový formát vycházet občasně.

Máte se na co těšit!

Napsat komentář