Integrace Slaného: hurá, hurá?

Již je zveřejněn předběžný jízdní řád pro Ledce a okolí. Co pro Ledečáky znamená integrace Slaného do PID?

Na stránkách naší obce není ani zmínka o plánované změně a jelikož panují obavy o změny ve spojích, rozhodli jsme se udělat chaosu přítrž a přinášíme informace jako první.

V sobotu 24. srpna 2019 dojde k rozšíření systému Pražské integrované dopravy do oblasti Slánska.

Pro lepší spojení Prahy a Slaného vzniklo několik nových spojů. Vyhnete se tak nepříjemnému čekání na autobus. Ale! Spolu s touto změnou přišly (možné) nevýhody. Díky nově zavedenému spoji by měly zaniknou ty stávající. To vše se týká linek A43, 220063 a 220080. Nově bude jezdit pouze autobus 627.
(níže je uvedený jízdní řád linky 607, jedná se o zatím nepřečíslovanou linku 627, nicméně její trasa je totožná)

Po komunikaci s Ing. Janem Beránkem z IDSK se nám všechny tyto informace potvrdily. Nový spoj bude ve špičce jezdit každou hodinu, mimo ni pak každé 2 hodiny. O víkendu bude autobus jezdit jednou za 4 hodiny.

Rovněž nás čeká velké přejmenování zastávek. Stávající pojmenování číslované podle dopravce s návsí bez čísla se zruší. V Ledcích se přejmenuje například zastávka: Ledce (u kurtů); Ledce, Farma (farmou je myšlena AGRA Řisuty).

Původní název Nový název
Ledce, Šternberk rozc. Ledce, Šternberk
Ledce Ledce, Náves
Ledce I. Ledce, Farma
Ledce II. Ledce
Ledce, rozc. Smečno, Rozc. Ledce

Ale v pracovním návrhu není se zastávkou na rozcestí počítáno, ani s jako zastávkou na znamení.

Obce mají nyní čas se vyjádřit k těmto novým řádům. Okolní vesnice tak už učinily na základě ohlasů svých občanů. Námitkují nelogické spoje, kterými se děti nedostanou do a ze školy, a rovněž jsou nevyhovující pro pracující. Dále se pak vyjadřují k novému pojmenování zastávek.

Náš obecní úřad však nejeví žádný zájem o zlepšení podmínek dopravy obyvatel. Zbylé dění leží na vašich bedrech a rozhodnutí zastupitelů obce.

Mapa spojů, včetně linky 627.

Napsat komentář