27. únor 2019: Ze zasedání zastupitelstva

Ve středu se sešlo na obecním úřadě opět velké množství občanů. Některé tváře byly na zasedání nové, jiné již známé. Co se tentokrát řešilo?

Jako první téma, které se řešilo na zastupitelstvu, byly stromy v obci. Pan starosta seznámil s výsledky jednání s dendrologem Stříbrným. Ten prošel s panem starostou navržené stromy a zhodnotil jejich stav. Zkrácený verdikt: kaštan u hřbitova byl doporučen na pokácení, rovněž tak i několik stromů u hřiště. Na svých procházkách jste si mohli všimnout, že i některé topoly ve Šternberku jsou označeny. Ty byly (některé) doporučeny k pokácení, ale vzhledem k tomu, že se nacházejí již v památkové části lázní Šternberk, musí se počkat na vyjádření příslušných úřadů. O kácení stromů se může postarat firma nebo se uvažuje o přenechání kácení na občanech, kteří si dřevo následně odvezou domů za symbolickou cenu. Společně s dendrologem nejednali jen o kácení, ale i o údržbě památných stromů v obci. Péče se tak dostane lípám na návsi, ale i té na zahradě paní Hermanové ve Šternberku.

Zastupitelstvo se pak shodlo na tom, že darují obyvatelům zámečku ve Šternberku televizi z hasičárny. Před několika lety jim bylo ukradeno několik věcí, včetně jejich televize a ta v hasičárně není využívaná.

Paní místostaroska četla shrnutí ze zápisu jednání, na které byla pozvána. Spolu s radním pro kulturu, kterého pověřila paní hejtmanka na přání pana Šímy, řešili muzeum. Výše postavené úřady trvají na tom, aby v Ledcích muzeum setrvalo a čeká od obce každoroční zprávu o jednáních, které mezi obcí a muzeem proběhnou.

Pan Burant přečetl shrnutí ze schůzí kontrolního výboru. Pozemky, o jejichž odprodeji se jednalo na předchozích jednání, jsou stále v projednávání. S firmou, která se stará o grafiku obecních stránek, se pan starosta domluvil na její změně. Jednalo se i o správě potoka, který teče z Návesáku skrz pozemky obyvatel směrem do Zikaňáku. Dodnes se o něj starali obyvatelé, ale na jejich námitky obec přizvala zástupce Lesů ČR, které mají potok spravovat.

Shrnutí zprávy finančního výboru četla paní Hermanová. Dozvěděli jsme se, že výbor bude kontrolovat faktury a namátkově kontrolovat peníze v obecní kase. Obecní účetnictví kontrolovat nebudou, protože to je v kompetenci paní účetní Burantové.

Hrádek si opět pronajali smečenští rybáři. Tentokrát ale jen na rok, protože obec si nechává rezervu, kdyby se vydařilo získání dotace. Pan Maňas vznesl dotaz, zda by nebylo dobré do smlouvy zanést dodatek, který by úkoloval smečenské, aby se starali o rybník a jeho okolí, když ho spravují. Dodnes se o tuto práci obětavě staral pan Krupička. Pan starosta odpověděl tak, že když někde tito rybáři uklízeli, tak se muselo uklízet ještě po nich. Budeme tedy doufat, že se smečenští začnou o Hrádek starat.

Opět se řešil hřbitov, respektive hřbitovní zeď. Předběhneme čas a hned na začátek výsledek a poté navrhované, vlastně odsouhlasené řešení. S tímto řešením nesouhlasili páni Žák a Maňas. Těm se především nelíbilo, že pan starosta na minulých zasedání slíbil, že dá prostor na vyjádření obyvatel. To se nestane, protože tato menšina byla přehlasována. Je již vybrána firma na výběrové řízení a zatím to vypadá, že zeď bude z KB bloků, které se líbí místostarostce Kmohanové. Zaznívaly ohlasy z řad veřejnosti, kdy bylo připomínáno panu starostovi, že toto slíbil na jednom z minulých zasedáních.

I přes mnohem klidnější atmosféru je stále vidět, že je zastupitelstvo rozděleno. Tentokrát se to projevilo tím, že předložené návrhy sdružení Pro Ledce byly panem starostou nazvány jako námitky a veškeré body byly shrnuty do jednoho. Tím pádem se body neprojednaly. Pan Žák přítomné seznámil s několika body, na základě kterých představil neochotu spolupráce ostatních 5 zastupitelů.

Jako poslední bod před vypuknutím diskuze bylo projednávání veřejné vyhlášky o spalování materiálu. Jejího sepsání a schválení se dožadovali jak zastupitelé (Maňas, Žák), ale i občané. Podle zbylého osazenstva zastupitelstva je takováto vyhláška zbytečná, neboť „čistota ovzduší se zlepšuje“, jak uvedla paní místostrostka, která takovéto informace načerpala z map celé republiky, ne přímo Ledec. Pan Žák upozornil na nežádoucí vliv na zdraví, které spaliny mají a že by mělo být zájmem zastupitelů zdraví občanů chránit. Tato poznámka byla opomenuta a zpracování vyhlášky bylo zamítnuto.

Diskuzi zahájil pan Tichava, který upozornil na nepořádek na návsi, který tam udělala firma při asfaltování a stále nebyl uklizen. Pak se vrátil zpět k hřbitovní zdi. Následně si vzal slovo pan Černický, který pochválil obec za plán opravy silnice do Šternberka. Sám tam žije a potažení novým povrchem silnice bude pro něj, ale i pro ostatní obyvatele v této části žijící, úlevou.
Jako předposlední se přihlásil pan doktor Šíma, který se opět vyjadřoval a seznamoval občany s jednáním některých zastupitelů při řešení otázek ohledně muzea. Reagoval tak na slova paní místostarostky, kdy upřesňoval její předcházející výklad. Posledním bodem byl příspěvek paní Čížkové, která upozornila na problém čtyřkolky, která v blátivých cestách u Zikaňáku a Šternberka tvoří rigóly a činí tak cestu hůře schůdnou.

Napsat komentář