Dopis Ledečákům ohledně územního plánu (1/2)

Vážení ledečtí spoluobčané!

Víte o tom, že v nejbližší době bude oficiálně zveřejněn návrh územního plánu naší obce?

Víte o tom, že by se podle stávajícího návrhu územního plánu mohla celá jižní i severní strana obce proměnit v budoucnu ve stavební parcely?

Vysvětlil vám někdo, co to pro naši obec i pro každého z nás znamená? Jaké to přinese obci a nám, jejím obyvatelům, výhody a jaké nevýhody? Zajímá vás to, nebo je vám budoucnost naší obce lhostejná?

Víte o tom, že občané mohou k  podobě územního plánu podávat připomínky a námitky zhruba jen jeden měsíc (záleží na formě a datu zveřejnění) od jeho oficiálního zveřejnění? (To by se mělo stát podle vyjádření stavebního odboru ve Slaném někdy nyní, v červnu).

Víte, že se s navrhovanou podobou územního plánu můžete detailně seznámit na těchto internetových stránkách?

Víte, že máte právo vyžadovat informace k nové budoucí podobě obce na stavebním úřadě ve Slaném u paní Brožové?

Víte, že máte právo se k podobě územního plánu vyjádřit po jeho zveřejnění formou připomínek a námitek adresovaných stavebnímu odboru MěÚ Slaný (paní Brožová)?

Nemyslíte, že by nás, občany, mělo o tomto zásadním rozhodnutí více informovat vedení obce, byť mu to zákon přímo neukládá?

Nepromeškejte jednu z posledních možností ovlivnit budoucí podobu naší obce. Máme na to přibližně 1 měsíc od oficiálního zveřejnění územního plánu. Vaše dotazy, podněty, připomínky a námitky jsou velmi cenné a úřad je musí zohlednit a na námitky vlastníků dotčených pozemků musí reagovat.

Chcete se dozvědět více? Čtěte dále příspěvek Honzy Maňase.

Ladislav Žák, Ledce 121

 

Napsat komentář