Dopis Ledečákům ohledně územního plánu (2/2)

Vážení Ledečáci.

V současné době se naše obec nachází v procesu pořizování územního plánu. A to není věc jednoduchá. Přiblížila se fáze, kdy budou moci všichni uplatnit své připomínky a vyjádřit tak názor k podobě plánu, který bude řídit budoucí rozvoj obce. Jelikož vedení naší obce nepovažuje za důležité své občany nijak více informovat a zapojovat je do dění, dovolte mi, abych se pokusil pár řádky nastínit, o co se jedná.

Nový územní plán mimo jiné ovlivní, kde a jaké domy mohou stát, stejně tak k jakému účelu mohou tyto objekty sloužit a do jisté míry i to, jak budou vypadat. Plán mění způsoby využití pozemků. Například pole se tak může stát budoucími pozemky, na kterých vyrostou domy. A mnohé další změny, o kterých by se dalo psát na dalších mnoha stranách.

Shrňme si naši obec. Poslední územní plán vyšel v roce 1999. Od té doby se v Ledcích postavily ročně zhruba dva domy. Obyvatel máme 477. V zatím platném územním plánu z roku 1999 a jeho změnách, jsou rezervy ještě pro zhruba 70 domů, a to není zrovna málo vzhledem k současnému počtu domů v obci, kterých je 187.

Z analýz, které vypracovává město Slaný pro každou obec v jeho obvodu, vyplývá, že v Ledcích je vysoký počet neobydlených bytů, chátrající a nevyužívaná původní hospodářská stavení, a to jde ruku v ruce s nízkou úrovní nabízených služeb i pracovních příležitostí.

A jaký je návrh? Vymezuje další nemalé plochy rezerv, které zaberou kvalitní zemědělskou půdu a na kterých by do budoucna mohlo být možné vystavět cca 80 domů. Zdůrazňuji, že tento počet 80 domů neobsahuje současné rezervy 70 domů a pokud by byl návrh schválen tak, jak je nyní, pak by se mohla naše obec za 4 roky rozrůst o 150 domů, tedy by se zdvojnásobila a počet obyvatel by tak mohl překročit 1 000. Samozřejmě, že tento (dle mého názoru) katastrofický scénář nemusí nastat, ale může se stát reálným třeba v případě, že proměněné rezervy pro stavební plochy vykoupí developer. Tak by zde mohla vzniknout satelitní zástavba typizovaných domů, jako se tomu děje v jiných obcích. Anebo by se mohlo stát, že tyto plochy budou zasíťované, budou zde zřízeny silnice a tyto plochy budou čekat na své nové majitele. Takovýchto opuštěných ploch, kde vedou silnice odnikud nikam a mezi nimi rostou náletové dřeviny, je v naší zemi víc než dost. A to je škoda.

Dle mého názoru naše obec není na takový rozmach připravena a troufám si říct, že ani v budoucích deseti letech připravena nebude. Nemá co novým lidem nabídnout a tito lidé by byli – jak se na zastupitelstvu říká – „naplaveninami“, kteří by v obci jen přespávali a za prací by dojížděli, z žití v obci by tak měli jen pramálo užitku.

Jelikož se územním plánováním zabývám na vysoké škole, troufám si o takovýchto věcech mluvit a myslím si, že by se žádné nové rezervy vymezovat neměly. Jejich potřeba je neopodstatněná. Naopak by se měly zvážit stávající rezervy a posoudit jejich logičnost.

V případě, že u nás v obci bude chtít někdo stavět dům, měl by nejprve využít ta místa, která jsou mu nabízena a nemělo by docházet k zastavování volné krajiny. Až ve fázi, kdy dojde k naplnění stávajících volných ploch pro zastavění (k čemuž dle statistiky naší obce, kde jsou postaveny zhruba 2 domy ročně, dojde neměnným růstem za 35 let) a obec bude připravena pro další rozvoj (kvalitní komunikace, dostačující vodovod, kanalizace a další produktovody, služby a celkově občanská vybavenost atd.), teprve pak bude smysluplné vymezovat další plochy pro zástavbu.

Z předposledního veřejného zasedání zastupitelstva vyplývá, jak sám starosta Krček řekl, že obec nemá zájem, aby tyto územní rezervy byly vytvořeny. Nicméně, v územním plánu byly vyhotoveny (vycházejí ze zadání územního plánu, které taktéž odsouhlasilo zastupitelstvo naší obce), což je zajímavé…

Byl bych rád, aby se Ledečáci o svou obec (více) zajímali. Aby tak už víckrát nedošlo k dalším vážným ztrátám v charakteru Ledec, jako se stalo vymezením parcel pod myslivnou, k čemuž došlo za (řekněme) podivných okolností.

Proto apeluji na všechny, kteří mají o svou obec zájem, aby se zajímali o územní plán, ptali se, vznášeli připomínky a námitky, dokud je čas. Jelikož jakmile se územní plán schválí, bude na lamentování pozdě. Zároveň apeluji na zastupitelstvo, aby neschvalovalo záměry majitelů pozemků, kteří chtějí své pozemky proměnit za účelem zisku, ale aby územním plánem udržitelně rozvíjelo naši obec ve veřejném zájmu – v zájmu nás všech.

Je jasné, že každý máme svůj názor na to, jak by se měla obec rozvíjet, co je hezké a co ošklivé. Někdo má zkrátka názor takový, jiný makový. Věřím, že nějaký názor je lepší než žádný, avšak názor by se měl opírat o jasné odůvodnění, jež by mělo cílit ke kvalitnímu plánu, kterým se bude obec řídit.

Napsat komentář