GDPR & Starosta Krček & Ledečák

Čtvrtletní periodikum Ledečák vychází v Ledcích již od léta 2014. Pamatuje, když byl starostou Jaromír Burgr a místostarostou JUDr. František Král – oba vycházení čtvrtletníku podpořili. Do nových komunálních voleb se Ledečák dokonce propsal jako jeden z bodů v programu (Místní program obnovy venkova 2014 – 2018 obce Ledce), a to v sekci pro zajištění informovanosti obyvatel.

Při zvolení starosty Krčka na podzim roku 2014 jsem se ho osobně šel zeptat, zda se bude čtvrtletníku nadále dostávat finanční podpory. Dostalo se mi kladné odpovědi.

Jak šel čas a celostátní média byla osočována v podstatě z čehokoli spolu s jejich tvůrci, vlastníky atd., změnila se situace i pro Ledečák. Malému, lokálnímu periodiku čítajícímu kolem 1 000 čtenářů, kdo by to býval tušil, se také dostalo očernění. Když je pan prezident Ing. Miloš Zeman aktivním kritikem médií, stal se jím i starosta Ledec, pan Miloslav Krček.

Jak jsme již psali v Ledečákovi, dne 29. 11. 2017 nám bylo panem starostou v dopise o dvou větách bezdůvodně oznámeno ukončení finanční podpory periodika.

Dne 20. prosince 2017, ač s tímto bodem žádný ze zastupitelů nepřišel, jsem se ptal v diskuzi, co přimělo starostu k ukončení financování obecního periodika.

Jako důvod bylo zmíněno nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, aka tak diskutované GDPR. Starosta o sobě několikrát prohlásil, že je „baba” a že nebude riskovat, že přijde o svůj majetek! Toto prohlášení vzbudilo údiv. Dále starosta Krček pokračoval s tím, že já, jako vydavatel, mám toto jeho rozhodnutí – ukončení financování – brát jako diktát. Nikdo ze zastupitelů nepřišel s hlasováním, celý tento počin rozhodl sám starosta. Prý proto, že neexistuje žádná smlouva, která by toto vyžadovala. Toto řekl ten samý starosta, který na začátku svého volebního období ústně slíbil podporu – nyní bez rozmyslu podporu ukončil.

Na naše žádosti, aby si patřičné nařízení nejdříve důkladně prostudoval, jelikož jím zmíněné věci se v nařízení nenalézají, odpověděl, že tak činit nebude a máme toto brát jako hotovou věc.

Takové jednání od starosty obce jsem nečekal, jelikož bylo neopodstatněné a vycházení Ledečáka je samotnými občany neustále pozitivně kvitováno.

Obrátili jsme se na Úřad pro ochranu osobních údajů, který se pro Českou republiku panem starostou zmíněným nařízením zaobírá. Doručili jsme k náhledu i Ledečáka, abychom dokreslili situaci.

Úřad potvrdil naše tvrzení a vyvrátil tvrzení pana starosty Krčka. „Zveřejňování informací o událostech a rozhovorů s lidmi, kde jsou přiměřeně zveřejňována jména účastníků těchto událostí a rozhovorů, GDPR nijak neovlivní. I nadále tak lze bez jakéhokoliv omezení zveřejňovat informace, že rozsvícení vánočního stromku se zúčastnil pan Krupička, písně na koncertu zazpíval pan Petr Ryšavý, obraz muzeu věnovala dcera bývalého ředitele školy pana Vystrčila a článkem do čtvrtletníku přispěl Michal Procházka.” Stejně tak pro zveřejňování fotografií lidí platí pro tisk aj. výjimka, v Ledečáku tak mohou být uveřejněny fotografie lidí bez jejich svolení. Do Ledečáka ale i přesto dáváme především ty fotografie, které zachycují dané osoby s jejich svolením.

Závěrem zprávy ÚOOÚ je dovětek „Není tedy důvod, aby obce z hlediska GDPR financování obecních zpravodajů omezovaly.

Autoři článků v Ledečáku, jak věrní čtenáři vědí, píší zcela bez nároku na honorář za své texty. Píší proto, aby veřejnost v obci i mimo ni informovali. Aby Ledečák mohl vycházet dál, bylo potřeba hradit tisk, který byl ve výši cca 400 Kč jednou za čtvrt roku (to pro obec, která má roční rozpočet přes 5 mil. Kč představuje jen drobný výdaj).

Nyní si můžete číst Ledečáka v tištěné podobě díky těm čtenářům, jejichž duchapřítomnost a víra v dobrou věc pomohla z vlastních prostředků náklad výtisků hradit.

Zprávu od ledeckého úřadu ani od pana starosty jsme zatím nedostali.

Vydávání čtvrtletníku se tak stalo symbolickým aktem, kdy si informace vlastními prostředky zajistili občané obce – vládnoucí garnitura vydávání podporovat nechce a situaci dále nekomentuje.

Napsat komentář