Máte skládku? A mohla bych ji vidět?

Dlouho se vršil odpad všeho druhu nad Ledci. Dlouho, dlouho. Až jednou někoho napadlo, že problém vyřeší. A přišel s řešením vskutku neotřelým.Mnohokrát jsme o černé skládce informovali, na veřejných zasedáních zastupitelstva se téma řešilo. Až vše dospělo ke zdárnému konci a skládka není. Respektive, není vidět.

Místo, kam bylo uklízeno všechno možné (zejména lidmi z přilehlých vesnic) od torz aut, pneumatik, ledniček a jiné domácí elektroniky po oblečení atd., bylo uklizeno nejprve pod cihly z předchozí hřbitovní zdi, a nakonec pod hlínu.

Pan starosta Krček řekl, že rozhodnutí bylo jeho a nutno říct, že takové řešení bylo souhlasně přijato na veřejném zasedání některými přítomnými Ledečáky se slovy, že tak je to normální, že tak se to v Ledcích udělalo už několikrát. A tak byli zastupitelé postaveni před hotovou věc.

V době, kdy je krajina a životní prostředí řešeno na všech úrovních a tématu je přikládána patřičná důležitost a naléhavost, jelikož současný stav není dlouhodobě udržitelný, se v Ledcích černá skládka s širokou škálou nebezpečného odpadu schová pod nános hlíny.

Držme si palce, ať se můžeme těšit na biopotraviny zde pěstované, stejně jako vodu, kterou o kousek dál v Ledcích nabíráme ze svých studních, napájí nám rybníky a také doufejme, že si tak nezakládáme na malér a že jednoho dne nezjistíme, že je nutné toto místo ošetřit – asanovat a že budeme muset vynaložit mnohem více sil a peněz k tomu, abychom napravili to, co jsme tak lehce a rychle provedli.

Jak se chováme k naší krajině a zejména k půdě, tak se ona bude chovat k nám.

Napsat komentář