Minulost a budoucnost Muclavského potoka

Teče potok nebo ne? Toť otázka! O Muclavském potoce jsme již psali v nedávném článku. Jeho vrtochů jsme si všimli již v dřívější době a poctivě je zaznamenávali do naší spolkové kroniky.

Potok známý Ledečákům, ale i přespolním, neboť jeho koryto se dotýká více katastrálních území (Hradečno, Smečno, teče na JZ hranici k.ú. Ledce a Přelíc), ovšem v poslední době ztrácí na síle.

Rozhodli jsme se zmapovat jeho historii a možné příčiny, proč od roku 2014 není koryto stále zavodněné.

V mapách z poloviny 19. století má potok pouze jedno koryto až do soutoku se Šternberským potokem, avšak na konci 20. století na polích u Hradečna, v místě, kde se říká Na křtěných, začíná být patrný i druhý přítok, který dodává potoku v místě soutoku na síle. Tento soutok bychom hledali v místě před dřívějším přemostěním úzkorozchodné dráhy.

Voda se v místě Na křtěných objevila patrně útlumem a v roce 2002 definitivním koncem těžby uhlí na Kladensku (v roce 2002 ukončil svou činnost důl Schoeller), kdy mohlo dojít ke zvýšení hladiny podzemních vod.

Podmáčené místo Na křtěných viditelné na snímku z roku 2012.

Právě v remíze u Hradečna (v místě zvaném Na křtěných) se začala před začátkem druhého milénia objevovat podmáčená místa, která zdejším zemědělcům nedovolovala orat pole v plné ploše, a zemědělské stroje se tak musely místu vyhýbat. Po roce 2014 se místě vykopalo několik melioračních koryt, které měly za úkol lokalitu vysušit a zvětšit obdělávanou plochu. Krátce na to začala voda v potoce nepravidelně téci. (vkládáme odkaz na mapu z roku 2015, kde je možné vysoušecí koryta vidět – možno porovnat s předcházejícími roky snímání)

Například v roce 2017 potok netekl od června do srpna. V roce 2018 (patrně i kvůli vysokým letním teplotám) potok přestal téct v červnu a koryto podle našeho sledování bylo suché ještě v září (29.9.2018) tohoto roku.

Výstřižek z mapy z roku 1959 zachycuje křižovatku mezi Ledci, Hradečnem a Smečnem, jak ji známe dnes. Je možné vidět i křížek na křížení dřívějších cest.

Původní koryto, v němž potok pramení pod muclavskou loukou a dále teče do Ledec, bylo v krátkém úseku zatrubněno. A to v době, kdy byla postavena silnice ze Smečna do Ledec a Hradečna. Na tomto místě, kde k zatrubnění došlo, bychom dnes kousek od silnice našli křížek (v dezolátním stavu). V místě, kde se křížek nachází, se zároveň před zbudování silnice odpojovala cesta do Ledec – křížek zde byl na křížení cesty ze Smečna do Ledec x Hradečna. Tato křižovatka byla po provedení silnice přesunuta blíže k Hradečnu (tam, kde bychom ji nalezli dnes).

 

Napsat komentář