S Michalem Procházkou do říše rostlin mezi Smečnem a lázněmi Šternberk

Kladenský spolek Halda spolu s ČSOP Kladensko vyrazil za poznáváním přírody mimo svůj – kladenský – uhelný revír. 

Za slunné soboty 2. června se sešli účastníci plánované vycházky před vstupem do smečenského zámku, kde po vystoupání na věž měla krátký projev k historii paní Eva Ničová. Dále se slova ujal Michal Procházka, nadšený učitel, člen obou organizujících spolků a zároveň známý redaktor Ledečáka, který od vstupu do zámecké zahrady až po areál bývalých lázní nepřestal účastníky vycházky obohacovat o zajímavosti z říše rostlin i drobných živočichů. 

Nejen, že po vycházce všichni bezpečně rozeznají lípu malolistou od velkolisté (o velikosti listu to není 🙂 ), druhy javoru či bolševníku, jehož invazivní druh roste v zátočině úzkokolejky u smečenského pivovaru, ale v přírodě ani nevyhladoví, jelikož vědí, jak se jí tis či jak zneškodní kopřivu. 

Ve smečenském lese, u soustavy rybníků, která v minulosti sloužila jako zavlažovací systém zámecké zahrady, jsme si vyslechli povídání a na vlastní oči viděli živočichy žijící pod hladinou. Velké penzum znalostí, které posluchači při cestě nabyli, bylo doplňováno i exkurzy do říše hmyzu, a tak jsme mohli vidět páchníka či kněžici

Poutníci mířili kolem bývalé smečenské hájovny přes cihelnu a po zelené stezce do Šternberka, kde při sestupu k vilám průvodce bez toho, aniž by místo předtím znal, rozklíčoval podle vyskytujícího se druhu porostu bývalou osadu (obec Lhotka).

V lázeňském areálu se slova ujal dr. Šíma, který poskytl vhled do historie místa bývalých lázní, seznámil přítomné s lázeňskými hosty, kteří se zde léčili. 

Další plánovaná vycházka se uskuteční v neděli 26. června od 13 hodin, sraz je ve vlakové stanici Kamenné Žehrovice, vycházka nese název Za masožravou bublinatkou na Kalspot a Záplavy.


Za poskytnuté fotografie děkujeme Ivu Habranovi

Napsat komentář