Obnova okolí pramene T.G.M. pokračuje!

Celosvětový den úklidu připadá na 15. září, a tak se v tento den konala již druhá úklidová brigáda spolku Pro Ledce! A nebyla jen o úklidu.

Členové spolku spolu s dobrovolníky pokračovali v práci, kterou začali při první brigádě. Původním plánem bylo odstranění  zbylých náletových dřevin. Avšak díky početné skupině se mohl plán akcí rozrůst na několik dílčích úkolů.

Poohlédnutí za první brigádou. Rozdrtili jsme náletové dřeviny a vyznačili jejich kmínky, které budou taktéž odstraněny, aby návštěvníci neklopýtali.

Prořezalo se okolí pramene od náletových bezinek a celý svah se uklidil. Kameny, kterými je pramen obezděný, byly očištěny od mechu a nečistot, čímž se dostaly na povrch vyryté monogramy a různé vzkazy.

Objevování monogramů, milostných a dalších vzkazů pod mechem bylo jako hra na archeologa.

V plánu je nyní obetonování pískovcových kvádrů, které nedrží při sobě a mohli by tak být odcizeny a nebo by se v nejhorším případě mohl pramen rozvalit.

Vše bylo pod přísným dohledem odborníků (důkaz níže).

Dobrovolníci se také zaměřili na bažinu, která vznikala opodál od pramene kvůli hluboko usazené trubce, která (ne)odváděla vodu. Stará trubka byla pod zeminou a nebyl zde umožněn odtok, čímž voda vzlínala na povrch, kde vytvořila podmáčenou plochu. Původní odtokové koryto bylo obnoveno a nyní může voda od pramene jednoduše odtékat.

Všichni přiložili ruku k dílu při hledání trubky, která byla zanesena hluboko pod zemí, stejně jako na vytvoření koryta, kterým nyní může voda odtékat.
Pohled na nové koryto.

Celá brigáda však nebyla jen o kácení, kopání a uklízení. Tentokrát nechali brigádníci za sebou cestu. Je v plánu vytvořit okruh, tedy spojit cestu, na které se konaly brigády, s cestou, která vede od pramene Prokšova pramene na val. Za tímto účelem bylo využito zdejšího materiálu – dřeva z bezinek – z něhož byla zbudována cesta přes podmáčený terén. Do budoucna je v plánu jednoduchý dřevný mostek, který zajistí snadnou přepravu přes šternberský potok.

Napsat komentář