Pijte vodu, pijte pitnou vodu, pijte vodu a nepijte rum: aneb začátek alkoholiků v Ledcích?

V nedávné době proběhly rozbory vod našich pramenů ve Šternberku. Jak dopadly? Máme pro vás informace!

Rozbory, které zajistila zastupitelka paní Jitka Černá, byly tentokráte rozšířené i o nově vyčištěný Masarykův pramen. Zkoumány byly spolu s ním i Jindřichův a dr. Prokše. A jaké jsou výsledky?

Začněme pozitivně. Pramen Dr. Prokše obstál na plný počet bodů. Nejenže splňuje všechny požadavky, ale v některých kategoriích je výrazně pod limitní hranicí.

Masarykův pramen, který se ještě dočká posledních oprav, obstál jen na půl. Základní chemické složení má v pořádku. Jen mikroorganismy žijící ve vodě překračují limitní hranice. Naše redakce konzultovala výsledky s Laboratoří vod Středočeských vodáren a společně jsme došli k závěru, že voda by patrně pitná být mohla, jen co se pramen a jeho jímka vyčistí a zabezpečí. V jímce byla při brigádách nalezena utopená myš, která tam spadla kvůli špatně uzavřenému poklopu. Stejně tak se kvůli nezajištěnému víku do vody mohou dostávat nečistoty a prameni nesvědčí ani blízkost pole, jehož hnojení způsobuje průsak látek do podzemní vody.

Bylo doporučeno provést laboratorní testy znovu po skončení prací u pramene, které by mohly zabránit vniku organické složky do vody. O případných nových informacích o prameni vás budeme informovat.

Poslední a bohužel ne nejlepší je Jindřichův pramen, který přímo láká k nabrání vody. Voda obsahuje vysoké množství manganu a železa (což není na škodu a lidé, kteří se jím osvěžují počítají s tím, že je pramen železitý). Problémem je opět organická složka v podobě koliformních bakterií, které jsou daleko za povolenými limity.

Chcete-li tedy pít pitnou vodu, pijte vodu z pramene dr. Prokše – je nezávadná a její kvalita je srovnatelná s kvalitou vod kupovaných.

 

Napsat komentář