Ovocné stromořadí Ledce – Šternberk

První listopadová neděle patřila ovocnému stromořadí, které se vysázelo za pomoci dobrovolníků mezi obcí Ledce a bývalými lázněmi Šternberk.

V Ledcích se sázelo ovocné stromořadí. Od rána 3. listopadu se scházeli dobrovolníci o rybníku Zikaňák, aby od 10 hodin mohla vypuknout chystaná akce výsadby.

Spolek PROLEDCE!, Jezdecká škola Ledce, Ledecká farma, ledecké muzeum a Dětský domov Ledce společnými silami a s velkou pomocí místních se rozhodli opřít do práce.

Rozdělení úkolů bylo následovné: Prohloubení připravených jam, rozvržení stromků podle plánu, rozvoz hnoje a hlíny, ukázka výsadby a  následné osazení všech jam ovocnými stromky. Zatlučení kůlů a celkové vyhotovení podpůrných a ochranných prvků kolem mladých stromků. A pak zalévání, zalévání, zalévání.  Celkem se vysázelo 20 stromů, z nichž je 12 jabloní (Matčino, Zvonkové), 4 hrušně (Konference) a 4 třešně odrůdy Kordia.

Ovocné stromy pomohou se zadržením vláhy v současně vyprahlé části obce a zadrží zeminu při intenzivních deštích, poskytnou v letních měsících stín kolemjdoucím a útočiště ptactvu. Uzrálé ovoce si budou moci lidé při procházce do bývalých lázní utrhnout a vychutnat.

Stromořadí zároveň připomíná symbolickou a významnou cestu mezi historickými částmi Ledec: samotnou obcí a bývalými lázněmi Šternberk.

Všem dobrovolníkům, kteří se zapojili, patří velké díky, stejně jako spřáteleným organizacím, Farmě ve Šternberku za hnůj, díky kterému se bude stromkům snáze růst, Karlu Pazderkovi a Báře Tichavové za senzační fotky a Jezdecké škole za vynikající občerstvení.  Událost v přátelském duchu znamenala počin, který, jak věříme, v budoucnu ponese ovoce.

Tento projekt byl vytvořen z veřejné sbírky Nadace
Partnerství za finanční podpory RUNCZECH.

Stromky a materiál byli zajištěny firmou ROZA CZ, s.r.o., Mšec

Napsat komentář