Připomínkování Návrhu územního plánu obce Ledce

Spolek PROLEDCE! se aktivně podílí na připomínkování územního plánu obce. Tento dokument je základním kamanem rozvoje obce, což na plán klade velké nároky.

Členové spolku proto sepsali dokument, v němž připomínkují několik oblastí, které je podle nich třeba posílit či upravit tak, aby byl územní plán skutečně pomocníkem pro obec v dalším vývoji.

V Ledcích asi nejskloňovanější územní rezervy jsou představiteli spolku brány jako změna, která by mohla podstatně ohrozit a ovlivnit vývoj obce na mnoho let dopředu, dokonce by se tyto rezrvy mohly stát i něčím, co obec definitivně změní k jinému (a nemuselo by se stát, že k lepšímu). Na základě zkušeností v územním plánování u jiných obcí, kdy se těchto ploch zmocnil developer, který zde vystavěl tzv. satelitní zázemí, se spolek rozhodl k těm největším územním rezervám zaujmout záporné stanovisko vůči těmto změnám (i s přihlédnutím ke zkušenostem přímo se schvalováním územního plánu v obci, kdy došlo k masové výstavbě v části u bývalé myslivny a kdy došlo k porušení hned několika republikových priorit – k těmto skutečnostem se zastupitelstvo nijak nevyjadřuje a nemůže nalézt potřebnou transparentní dokumentaci s podpisy těch, kteří změnu schválili).

Krom územních rezerv spolek připomínkoval zcela v územním plánu chybějící nemovitou kulturní památku Šternberk, neúplnost nebo neaktuálnost soupisu občanské vybavenosti, nepříliš zdařilý grafický výstup prostupnosti krajiny, evidenci vodních pramenů, kde nekorespondovala grafická část s textovou, záměnu vodních toků, příliš obecné výškové regulativy, špatně zaznamenané světové strany a to, že v některých plochách se návrh nedržel zadání. Drobností, která by však mohla vést ke špatnému vnímání textu, pak byly časté pravopisné chyby.

Tyto připomínky byly vzaty Úřadem územního plánování ve Slaném a nyní je na řadě další kolo, kdy bude představen další Návrh územního plánu.

Napsat komentář