Sázení lip nad Šternberkem

Při cestě kolem vil ve Šternberku směrem ke smečenské cihelně, na samotném vršku mezi starými třešněmi, jsme dnes vysadili dvě lípy srdčité. Vybrali jsme pro národní strom symbolické místo. Nachází se na historické křižovatce dvou cest. Po té jedné se k lípám dostanete, druhou už byste dnes jen stěží hledali. Pamětníci znají umrličí cestu, stejně jako staré mapy. Jednalo se o cestu, po níž se nosili zesnulí z Hradečna a Nové Vsi do Přelíce (v Ledcích sice hřbitov byl, ale obyvatelé obcí spolu tehdy neměli dobré vztahy). V 19. století se plánovalo umrličí cestu lemovat lipovou alejí, nicméně z plánů sešlo a za dob socialismu se cesta, stejně jako drobné meze na stráni za Šternberkem, rozorala.

Na zdejším svahu se nacházela i ves Lhotka, po které už jen v 15. století nacházeli zemědělci v poli zbytky zdiva. Do dnešních dní se zachovala cesta v lese, kterou je dnes značena modrá turistická stezka a která v zářezu kopíruje původní stovky let starou spojnici mezi sídly.

Za laskavého svolení Agry Řisuty a paní Kottové, vlastníků zdejších pozemků, jsme mohli náš plán realizovat. Lípy, které jsou potomky památných lip u kaple sv. Jana Křtitele na návsi, darovala rodina Beznoskova. Lípy Smíření jsou tak nejen na symbolickém místě, ale i symbolickými pokračovateli lip z jádra naší obce, na kterou je odtud výhled.

Skvělý tip na vycházku. Pohled z místa mezi lípami je malebný. Šternberské vily, Ledce, Hradečno, Slaný i komín ze Schöllerky. Až lípy zmohutní a koruny se rozkošatí, bude zde mezi poli stín pro poutníky s vyhlídkou do okolí.

Napsat komentář