Co se dělo na opakovaném veřejném projednání územního plánu?

Rok se s rokem sešel opět se dne 22. 10. 2018 konalo na obecním úřadě již druhé připomínkování k novému územnímu plánu obce. Došlo k velkým změnám anebo vše zůstalo při starém? Čtěte dál!

V pět hodin odpoledne se v horní velké místnosti sešlo neobvykle mnoho lidí.  Nezvykle velký počet dvaceti občanů byl připraven na nové zpracování územního plánu.  Spolu s nimi zde byl autor plánu s kolegyní a tři zástupci z městského úřadu ze Slaného. Z občanů zde byli i (pouze) 4 zvolení zastupitelé ze 7.

Autor Ing. arch. Břetislav Malinovský s větší dopomocí kolegyně představoval změny, které se udály v návrhu, a reagoval na dotazy přítomných.

Došlo k razantnímu úbytku územních rezerv a byly pozměněny regulativy pro několik ploch. Pan Malinovský podal vyčerpávající zprávu o tom, kde v návrhu došlo ke změnám od minule a odkazoval se v případě připomínek na stále platný územní plán, jímž se z větší části inspiroval.

Připomínky v závěrečné diskuzi na územní plán vznesl jen Jan Maňas. Diskutoval například návrh nelogického vedení silnice v jižní části obce nebo se zasazoval o vymezení ploch pro zeleň, která by v budoucnu mohla chránit vymezené plochy pro bydlení od negativních vlivů zemědělské činnosti v jejich blízkosti.

V nejbližší  době dojde k posouzení připomínek a bude rozhodnuto, zda návrh územního plánu bude třeba opět představovat veřejnosti s jeho změnami, nebo zda ho již bude možné vydat zastupitelstvem.

Napsat komentář