Vodu z Masarykova pramene naberete již snadno, aneb splněný cíl 3. brigády.

„Můžeš zítra dopoledne?“ „Můžu“. Tak asi nějak takto vypadalo rychlé zorganizování již 3. brigády spolku PROLEDCE!. Úkol zněl jasně: opravíme Masarykův pramen. A tak se začalo s kopáním, zbíjením, betonováním, hutněním. A jak vše dopadlo? Čtěte další řádky.

Za východu ranního slunka a příjemných 6 stupňů Celsia započaly práce na obnově pramene. Nejdřív bylo zapotřebí kopat a najít již nesloužící trubky, skrze něž se dostávala voda z pramene. A tak jsme začali kopat. A kopali jsme a kopali.

Až nakonec jsme narazili na zrezlé, děravé a zohybané trubky, ze kterých voda vytékala ještě dříve než z koncového místa odběru.

Souběžně s výkopovými pracemi probíhala částečná rekonstrukce pískovcového lemu pramene. Vyviklané nebo jinde pohozené pískovcové kvádry byly očištěny a osazeny do betonového lože. A částečná rekonstrukce proto, že jsme zjistili, že ještě další kvády potřebují opravit – ale to bude úkolem brigády čtvrté.

Když jsme se v těžce prostupném jílovém základu prokopali na nejnižší potřebnou úroveň, začali jsme vysekávat nesloužící trubky.

Trubky bylo potřeba odříznout, aby nebránily trubce nové.

Následovalo přemýšlení, jak usadíme novou nerezovou trubku. Zvětšili jsme díru v jímce a konec trubky, kde se voda nabírá, jsme posunuli výše tak, aby byl odběr co nejsnazší. A to se snadno popisuje, ještě snáze čte, ale vězte, že jsme si mákli!

Po ukotvení, zabetonování a utěsnění jílem jsme začali vše zase vracet do původního (a ještě lepšího) stavu, začali jsme hutnit výkop. Když se výkop opět naplnil hlínou, už jsme mohli jen čekat, zda jsme práce provedli dobře: zda uvidíme vodu vytékat z nové trubky anebo ne. A tak jsme čekali, čekali a čekali (vodu jsme totiž z jímky museli vyčerpat, aby nám nezaplavila výkop). Nutno podotknout, že Masarykův pramen je velmi vydatný, a tak nakonec se nám podařilo… ale o to se podělíme spolu s vámi:

Mimo opravu pramene probíhala práce i na cestě na druhé straně koryta Šternberského potoka. Vzniklá cesta bude vytvářet okruh od zámečku k prameni T.G.M. a chodec/běžec/pejskař/kdokoli další se po ní snadno dostane přes potok a druhou stranou buď na val, nebo k prameni dr. Prokše. Práce na vylepšení nové cesty budou taktéž na pořadu další brigády.

V závěru patří poděkování všem dobrovolníkům, kterým se po 9 hodinách práce podařilo to, co bylo naplánované!

Rekapitulace stavu:

Stav pramene dříve (29. 9. 2018, 9:00 hod).
Stav pramene nyní (30. 9. 2018, 9:00 hod).

P.S. Prosíme návštěvníky, aby se u pramene chovali ukázněně. Beton zraje a nebylo by dobré pískovcové kvádry jakkoli zatěžkávat. U pramene složený materiál bude sloužit k plánované 4. brigádě, není určen k rozebrání.

Napsat komentář