Zastupitelstvo obce, paní Burantová a změny způsobené vnějším prostředím

Asi každý Ledečák a kdokoli jiný, kdo se o vesnici zajímá, již zaznamenal eskapády obecního úřadu, které se tak hojně děly poslední volební období, kdy byl starostou obce pan Krček.

Tento web (www.proledce.cz), jako médium nespadající do vládnoucí politické garnitury straníků a nestraníků KSČM, stejně jako tištěný čtvrtletník Ledečák, mají za cíl informování veřejnosti nejen o kultuře, historii a zajímavostech obce Ledce, ale zároveň o aktuálním dění nebo informacích, které obecní úřad nezveřejňuje, čímž přispívá k neinformovanosti nebo snad zveřejňovat nechce. Na rozdíl od Babského občasníku, Ledeckého občasníku, oficiálního webu obce Ledce vycházíme z ověřených údajů a vše, co publikujeme a šíříme můžeme podložit (vycházíme z více a seriózních zdrojů).

V návaznosti na tuto činnost vznikají aktivity, které bychom mohli formulovat jako zákon akce a reakce. V následujících řádcích se pokusíme předložit několik případů, které se v minulosti staly.

Naše činnost nutí k větší snaze paní Burantové (zřejmě jí, zde se domníváme, jelikož obec spíše volí roli anonymity), která na motivy Ledečáka či webu proledce.cz a s ním spjatých sociálních sítí, činí kroky, které dříve nečinila. Jsme tedy jakousi inspirací, která nutí k větší aktivitě! Za to jsme rádi.

Zmiňme volby. Volby ať už do zastupitelstva obce, parlamentu, prezidentské a jiné. V minulosti se na naši redakci obraceli občané obec s prosbou, abychom publikovali seznamy lidí, kteří chtějí být voleni do zastupitelstva. Stalo se. Následně jsme byli chváleni a dostávali jsme děkovné vzkazy, že jen díky nám se toto dozvěděli. Stejně tak o shrnutí, jak volby (volby kamkoli) dopadly. Bohužel ne vždy se výsledky a jiné informace objevily na nástěnce nebo nebyly řečeny místním rozhlasem, nebo snad byly jen zveřejněny na chaotickém webu obce, takže ne každý občan měl možnost s nimi být seznámen. Zde obec nevychází vstříc a nečiní kroky na víc.  A tak jsme vyšli vstříc lidem a chtěli informovat.

Zde vidíme i posun obce, která se snaží zpětně informovat o tom, jak situace dopadla. Poslední dobou registrujeme i snahy o grafické ztvárnění, které je nejspíše také až na motivy tohoto webu a jeho sociálních sítí, které výsledky formulují textem i grafikou. Za zmínku stojí i fakt, že obec – nejspíše paní Burantová – několikrát použila naši práci ve svůj prospěch bez uvedení autorství. Bez předešlého svolení atd. Toto porušování autorského zákona veřejnou správou nás velice pobuřuje, jelikož jsme přesvědčeni o tom, že takové protiprávní kroky by naše obec činit neměla. Po apelu na obecní úřad byly vždy tyto přešlapy smazány. Bez větších omluv.

Nutno zmínit, že nechceme suplovat roli obce. Nicméně, pokud obec nečiní potřebné kroky k informovanosti, musí existovat alternativa, která tyto možnosti nabízí.

Zaznamenáváme i pokusy o dezinformace. Ve čtvrtletníku jsme několikrát publikovali fakta, která se obecní úřad dále snažil modifikovat ve smyslu zpochybnit. Například Zikaňák a jeho nesprávný zápis Zigaňák. Informovali jsme v článku, kde název rybníka vznikl a proč je slovo s „g“ špatně. Nutno říct, že tuto chybu jsme komunikovali Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu a ten tuto věc řeší, dodali jsme i mnoho podkladů, které se podařilo zajistit díky součinnosti s panem dr. J. Šímou z Malého asijského muzea, jehož nedílnou součástí je i pamětní síň obce Ledce. Zanedlouho po vyjití Ledečáka se objevil text na stránkách obce, opět anonymně, že se jedná o legendu. Na tento popud jsme dostali několik e-mailů, proč obec tvrdí, že jde o legendu. Zde jsme museli situaci objasňovat, že v podstatě ani my nevíme, proč obec bez jakýchkoli podkladů vydává příspěvky, které se nezakládají na pravdě.

A co další občasné tituly jako Babský občasník nebo Ledecký občasník? O těchto dvou výtvorech obecního úřadu nemáme žádné informace. Snad jen, že vycházejí poslední dobou po Ledečáku, kdy se mu snaží oponovat. Bohužel kontroverze, zavádějící či dokonce lživé a útočné informace, které jsou v textech – které v posledním čísle Ledeckého občasníku nebyly poprvé anonymní – jsou vydávány obecním úřadem, který by měl vycházet z pravdivých a podložených údajů.

Na závěr zmiňme fakt, že obec se bezdůvodně rozhodla čtvrtletník (jeho tisk) Ledečák neproplácet a jen díky ochotě místních obyvatel a jejich finančních darů si můžeme dovolit hradit náklady vynaložené na tisk. Ledečák tak dále může vycházet a obyvatelé Ledec i jejich příznivci si nemusejí bát, že by byli o informace ochuzeni.

Napsat komentář