Březová alej k prameni T.G.M. Nyní přístupná!

V rámci brigády, kterou jsme pořádali v sobotu 18. srpna k příležitosti 100. výročí založení Československa, jsme kompletně zpřístupnili 400 metrů dlouhou alej.

Dobrých zpráv není nikdy dost a ta z 18. srpna je obzvlášť potěšující. Do zpřístupnění březové aleje se zapojila parta lidí, která si po 6 hodinách práce mohla oddychnout a jako první se kochat alejí, která vynikla a nyní se jí může projít až k prameni Tomáše Garrigue Masaryka. První československý prezident zde byl v roce 1935 a na jeho čest byl pojmenován právě pramen nacházející se v čele aleje.

Vezměte známé nebo jen tak sami se jděte projít do Šternberka, k prameni T.G.M. březovou alejí!

Takto vypadá březová alej po 6hodinové práci nadšenců

A jak to probíhalo a co bylo třeba? V devět hodin ráno bylo ve Šternberku rušno! Počasí přálo a před šternberským zámečkem se začala sjíždět auta, dodávka a po cestách sem přicházeli dobrovolníci vyzbrojeni zahradními kolečky, nářadím a hlavně dobrou náladou.

Nejprve byly posbírány odpadky v délce celé aleje. Pak byly vytipovány náletové dřeviny (převážně javor, bezinka, hloh), které buď bránily v průchodu alejí nebo parazitovali na břízách lemujících cestu.

Sekalo se sekačkami všeho druhu, řezalo se o sto šest – ručně i motorovou pilou. Celá cesta se musela ručně prosekat od vzrostlých kopřiv a mladých dřevitých výrostků. Dřeviny silnějšího vzrůstu padly za oběť motorové pile.

Pročištěná cesta, stromy stahané do cesty připravené k odtahu ručmo.

Staré dřevo již dříve padlých stromů i silnější dřevo právě poražené bylo odtaženo do lesa, kde bude sloužit pro drobné živočichy jako úkryt. Bezinky a náletové dřeviny menšího vzrůstu byly odtaženy na kraj cesty nebo na improvizované hromádky po cestě. K vinění byl i lidský řetěz!

K rychlému obědu řízky dodaly sílu k další práci. Hrabání a odklízení překážek z cesty bylo taktéž na pořadu.

Zapojení do brigády bylo pro všechny účastníky dobrovolné, tím víc si vážíme toho, že se našla chuť a čas přiložit ruku k dílu a dobrovolně se nechat ošlehat zákeřnými kopřivami a odtahat ohromné množství pořezaných dřevin.

Ještě jednou díky všem, kdo pomohli s kompletním úklidem! A těšíme se na příště. Práce je za námi vidět!

Parta dobrovolníků + 1 fotografka 🙂

A co bude dál? Minimálně ještě jednou letos uspořádáme brigádu. Je potřeba náletové dřeviny rozdrtit a vrátit do lesa. (Kdy: sledujte naše stránky, o termínech budeme s předstihem informovat). Jako další bod bude vyčištění samotného pramene, který je aktuálně zanesený a neodtéká, jak byl měl. Neměli bychom zapomenout ani na odklizení stavební suti, která byla na část cesty navezena.

 

Napsat komentář