Jazykové okénko: Jezdí za vámi návštěvy do Ledec nebo do Ledců?

Víte, odkud jste? Z Ledec nebo z Ledců? A kam jedete? Do Ledec nebo do Ledců? A jak rozeznáte Ledečáka od přistěhovalce? Na vše jsme hledali odpovědi!

Pokud patříte k obyvatelům, kteří si tohoto, řekněme nešvaru, všimli a pokoušeli se mu přijít na kloub, pak vám, stejně jako jiným, nyní tuto záhadu odhalíme

Nejde o velké tajemství a obě varianty pomnožného slova (Ledec/Ledců) jsou češtinářsky správně. Ale! Správný Ledečák by nikdy neskloňoval jméno své obce ve 2. pádě jako „Ledců“. Při čtení kronik nebo rozhovoru se služebně starším obyvatelem obce zjistíte, že používá jedinou variantu (Z/Do Ledec) a nad druhou se nezamyslel nebo mu nejde, tak říkajíc na jazyk.

Dle odborné literatury byly Ledce původně řazeny mezi obce s nulovou koncovkou, tedy obyvatelé Ledec. V dnešní době je nulová koncovka vytlačována koncovkou -ů.  Vznikl tak obyvatel Ledců.  Dle Ústavu pro jazyk český jsou však nyní obě varianty rodu mužského neživotného správně.

Pád Tvar slova
1. pád  Ledce
2. pád Ledec/Ledců
3. pád Ledcům
4. pád Ledce
5. pád Ledce (!)
6. pád Ledcích
7. pád Ledci

P.S. Nejsme v tom sami! I Kladno má své problémy, jeho obyvatelé zase nevědí, jestli bydlí „V Kladně“ nebo „Na Kladně“ a bez problémů, zda je ta či ona varianta správná, se setkáte s oběma variantami.

Napsat komentář