Ledce a cihlářské jíly

Přírodní bohatství v Ledcích je významnou vlastností obce, která ovlivňuje její charakter. Cihlářské jíly nevyjímaje, jaká je historie cihlářství v Ledcích?

Na základě našeho studia map můžeme s jistotou potvrdit, že v Ledcích cihelna byla. Jedna směrem k Přelíci, druhá na hranici území obce s městem Smečnem.

Ta u Přelíce byla starší a je jen občas zachycena na těch nejstarších mapách, jejíž datace sahá k počátkům 19. století. Pozemky, na kterých cihelna stála, patřily Clam-Martinicům. Dnes bychom toto místo nalezli v nejvýchodnější části katastrálního území obce, ve výběžku směrem k Přelíci.

cihelna ledce

Druhou cihelnu rozeznáme ještě dnes. Vede kolem ní zelená turistická stezka a pozůstatky z těžby zeminy je možné spatřit v hlubokém zářezu do kopce, který se táhne ke Šternberku. Tato cihelna byla v minulosti několikrát přestavovaná a dnes je objekt využíván k rekreaci.

Napsat komentář