Majitelka pokácela ledecký větrolam bez povolení! Úřad ve Slaném jedná

Dne 22. 9. 2017 došlo v naší obci k nezákonné činnosti. Jak všichni víme, pod myslivnou nám roste několik domů hned u pole (výstavba byla povolena naší obcí odsouhlaseným územním plánem (jeho změnou), pan starosta Krček však kolem případu mlží a věc, o které hlasovalo celé zastupitelstvo, nedokáže objasnit).

Z nějakého důvodu se majitelka jednoho z pozemků, na kterém větrolam stojí, Dana Bartoňová rozhodla, že ho pokácí. Tato činnost byla zastavena při roznosu Ledečáka, kdy si Jan Maňas celé akce kácení všiml a vyžadoval od mužů, kteří likvidovali vzrostlé stromy, povolení. Po nevydání povolení byla na místo přivolána Policie ČR, která těžbu stromů pozastavila a věc zapsala.

Jan Maňas obvolával i vedení obce, kdy na místo po příjezdu Policie ČR dorazila i Lenka Kmohanová, místostarostka. Policie sepsala nadiktované informace a tím její jednání skončilo.

Druhý den osoby, které den předtím těžily, prováděly i odvoz dřeva a nejspíše pokračovaly i v dořezávání dalších stromů.

O události byl informován Odbor životního prostředí ve Slaném, konkrétně Mgr. Jitka Hašková, která by měla s majitelkou, jež jednala protizákonně, jednat. Existuje několik variant trestu, jednou z nich nařízená náhradní výsadba, finanční odškodnění atd.

Nic však z finančního řešení trestu nenavrátí původní větrolam, který byl přínosem pro zdejší lokalitu. Do budoucna se snad nebude situace opakovat a dojde k řešení s odborníky, kteří na základě znalostí problematiky posoudí stav a určí, jak s případem naloží.

Nyní je místo holé a funkce větrolamu nenávratně zlikvidována.

Co je to vlastně větrolam a proč bychom je měli chránit?

Větrolamy slouží k snížení rychlosti větru, který proudí přes pole či jinou velkou plochu bez překážek. Tím zabraňují odnosu úrodné svrchní vrstvy hlíny, ničení plodin a erozi. Nejen tímto jsou prospěšné, chrání i okolo polí – vedoucí toky před zanášením.

 

Napsat komentář