Ledce mají nejvíce památných stromů na Kladensku!

V kladenském okrese je dohromady 86 památných stromů. Ledce do tohoto počtu značně přispívají. S počtem pěti památných stromů se stávají obcí, která má nejvíce památných stromů na Slánsku a Kladensku!

Ledce, jakožto vesnice držící první místo v památných stromech na Kladensku, vděčí za své prvenství především bývalým lázním Šternberk, díky jejichž lázeňskému parku se zde takový počet letitých a památných stromů nachází.

A které stromy jsou památné?
Začněme hned od srdce obce, tedy od návsi. Hned vedle Kaple sv. Jana Křtitele stojí skupina dvou lip malolistých. Jejich věk je odhadován na 250 let.  Výškou 18 a 19,5 m patří k těm menším, ale se svými obvody kmenů patří k nejsilnějším. Byl jim naměřen obvod 505 a 425 cm.  Za památné byly vyhlášeny 15. 1. 1985. Ochranné pásmo se vztahuje na vzdálenost 16 m v okruhu stromů. Tyto lípy pamatují mnohé, například přestavbu kaple, dobu, kdy byl na návsi rybník (v místě dnešního památníku padlým) či když byl kolem kaple hřbitov.

Památná lípa malolistá u kaple sv. Jana Křtitele

Za dalšími stromy se musíte vydat do Šternberka. Na cestě před lázeňskými vilami u domu paní Hermanové č.p. 140 stojí chráněná lípa. Je vysoká 18 m. Obvod kmene je 260 cm. Stará by měla být 120 let. Tento strom byl vyhlášen památným ke konci roku 1996. Ochranné pásmo je 6 m.

Na cestě kolem šternberského rybníka v bývalém lázeňském parku narazíte na další strom. Tentokrát se jedná o dub letní. Je nepřehlédnutelný se svou výškou 18 až 25 metrů a svým obvodem 370, se kterým se rozhodně neřadí mezi malé. Vzhledem k tomu, že se nachází v bývalém parku, je kolem něj hned několik staletých stromů, které dřív poskytovaly stín místním rekreantům. Tento dub tu roste již 350 let. Zmíněné další stromy v této lokalitě nesou zelené štítky jako např chráněný strom či skupina chráněných stromů, nicméně ty se do seznamu nezapočítávají.  Lokalita se nazývá jako Duby na Šternberku.

Další strom se nachází téměř na konci lázeňského areálu u valu. Přibližně 400 m východně od Šternberka podél  Šternberském potoku. Zde roste 350letý dub.  Jedná se o náš nejvyšší památný strom. Měří 30 m. Vlastní 418 cm obvod kmene a jeho stáří se odhaduje na 320 let. Jeho památnost byla vyhlášena 25. 7. 1978. Ochranné pásmo je 13 m. Tento strom pamatuje ještě dobu, kdy zde projížděl vlak a kouř z jeho komína prostupoval jeho korunou.

V roce 2011 jsme přišli o památný strom, který by byl v seznamu šestým. Jako vzpomínku na něj uvedeme i jeho. Jednalo se o javor mleč, který stál nedaleko dubu na valu.  Jeho obvod byl 333 cm. Vysoký byl 20 m a jeho věk byl dožitých 250 let. Status památného stromu byl zrušen k 25. lednu 2011. Následně byl pokácen.

Napsat komentář