Nový okruh se v lázních ujal. Přijali ho chodci i mapy

Vytrvalé snažení dobrovolníků o zpřístupnění pramene TGM a vytvoření příjemné okružní cesty slaví úspěch.

Cestou k prameni to končit nemá. Taková byla prvotní myšlenka při obnově březové aleje. Vracení se stejnou cestou by byla škoda, stejně jako si hledat vlastní cestu hůře prostupnou zelení.

A proto jednotlivé brigády postupně tvořily, tvořily a tvořily, až vytvořily okružní trasu, po které se dá pohodlně dojít k prameni, přejít Šternberský potok suchou nohou a vrátit se do Šternberka kolem Prokšova pramene.

Ve schůdnosti pěší cesty pomáhají sami návštěvníci! Tak, že svým pohybem přispívají k tomu, aby si příroda nevzala úzkou cestu zpět a nezarostla. A návštěvníků je spousta, jak těch, co se sem jdou projít v rámci vycházky, ale i těch, co vnímají 750metrový okruh jako neodmyslitelnou součást jejich pravidelného běhu. Chodec jej ujde za zhruba 13 minut!

Cesta vede prostředím březové aleje, přes mostek nad potokem a dál si může každý vybrat, zda se vydá vlevo na val či vpravo a vrátí se zpět do Šternberka. Činnost zde byla zachycena mnohými zdroji a v rámci spolupráce s mapy.cz se okruh vepsal i do map!

Napsat komentář