21. červen 2018: Ze zasedání zastupitelstva

Dne 26.6.2018 se opět sešli zastupitelé na obecním úřadě. K velkému překvapení všech se zde sešla spousta přísedících (celkem 7). Vzhledem k tomu, jak byla minulá schůze dramatická, byla tato poklidná. A i přes to, že se zasedání zastupitelstva konalo ve stejný den, jako vycházel Ledečák, stihli jsme obojí a přinášíme Vám shrnutí obsahu jednání.

Hlavním bodem byly finance. Obec bude v nejbližší době pořádat výběrové řízení na opravu silnice od návsi k hřišti. Pro nás smrtelníky je těžké porozumět úřednickému dialektu a právě tento nedostatek se projevil, když paní Burantová četla sáhodlouhý výčet položek a jejich hodnot. Po otázce, co jednotlivé položky znamenají, poněkud těžkopádně jejich význam vysvětlila.

Nejen silnice, ale i kaple, se může těšit brzké obnově. Kaple se dočká nových krátkých lavic do přední části těsně před oltář, a i na schod ke kazatelně dojde řada. Lavice budou dle slov pana starosty Krčka zhotoveny bez použití hřebíků.

Paní Pavlisová v diskuzi upozornila, že jí přestaly chodit e-maily z obce. K tomuto bodu se přidalo několik posluchačů, kteří mají stejný problém. Paní Burantová vysvětlila, že jde o chybu v nastavení webu a je nutné registraci e-mailu pro odběr novinek provést znovu. Díky tomu jsme se rovněž dozvěděli, jak to s obecními stránkami je.

Poté přišel na řadu pan doktor Šíma, který panu starostovi předal petici o zachování muzea v Ledcích. Tato petice, kterou podepsala řada Ledečáků, významných osobností,  prorektorů vysokých škol, poslanců, ředitelů muzeí atd. byla chladně přijata a nikdo ze zastupitelů včetně pana starosty se k ní nevyjadřoval.

Jan Maňas v diskuzi poděkoval panu Krupičkovi za opravu nástěnky ve Šternberku a zároveň informoval přítomné o nejbližší obměně informačního místa. Dále uvedl na pravou míru věc s územním plánem, kdy vysvětlil zaneprázdněnost arch. Malinovského.

Pan Matas si stěžoval na stav kanalizace. Některý z našich spoluobčanů totiž vypouští svoji jímku do potoka, který teče z Návesáku a právě přes pozemek pana Matase. A není to jen náhodná věc. Děje se to každý pátek ve večerních hodinách.

Také byl vznesen dotaz ohledně opuštěných nebo zdemolovaných ledeckých budov. To jsou: penzion Hrádek, Bellevue a částečně i Dělnický dům. Dělnický dům asi ještě chvíli zůstane ve svém nynějším stavu. Vila Bellevue však může doufat v to, že by mohla být opět používána. Právě o tuto budovu má zájem spolek Naše píle, který by ji využíval jako centrum pro zrakově a sluchově postižené. A penzion Hrádek? Již dlouho je na prodej. Jeho majitel, pan Chotěborský, údajně dostal nabídku, aby z penzionu vytvořil ubytovnu. O tomto obec nerozhoduje, takže nemá ani potřebné informace. 

Napsat komentář