26. dubna 2018: Ze zasedání zastupitelstva

Obecní zastupitelstvo se na úřadě sešlo ve  čtvrtek 26. dubna 2018, krom nich dorazili dva občané.

Prvním bodem bylo řešení výběrového řízení na opravu oken v budově muzea. Zastupitelstvo se shodlo na výběru zakázky vytvořené Miloslavem Malým. Oprava oken bude obec stát  114 865 Kč bez zednických prací.

Dalším bodem bylo odsouhlasení podepsání dodatku GDPR. Strohé oznámení následovalo jednomyslné odsouhlasení.

Rovněž se budou z bezpečnostních důvodů kácet stromy u hřbitova. Tento podnět navrhla p. Kostecká, která zde bydlí.  Zastupitelstvo odsouhlasilo pokácení dvou stromů ze tří. Třetí, nejmenší možná zůstane stát. Tomuto bodu byla věnována pozornost panem Kuzďasem, který řekl, že  by bylo nejlepší pokácet vše (snad s nadsázkou), a panem Sochůrkem, který by souhlasil i s poražením třetího stromu. Pan Sochůrek připomněl, že i on má problém s lípou u kaple, která mu stíní do oken domu (ač orientace jeho domu k lípám je na severní stranu).

Ledce budou dále dělat jako první obec na Slánsku správu své databáze RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí), kterou měl doteď na starosti úřad ve Slaném. 

Dalším bodem jednání bylo hlasování o následujících volbách do obecního zastupitelstva. Zastupitelé odsouhlasili, že na další volební období se jejich počet zmenší z devíti na sedm členů.

Byl také zmíněn splátkový kalendář na kanalizaci. Splácet by se mělo do roku 2021. Částka k splacení se pohybuje okolo 7,5 milionu Kč.

Na otázky ohledně staveb nových domů (kterou vznesla paní Pavlisová prostřednictvím paní Černé – zastupitelky) bylo odpovězeno, že vše záleží na územním plánu. Dalším problémem byly domy pod myslivnou. ½ pozemků má již své majitele. Teprve nyní si však majitelé všimli, že dochází k sesuvům půdy ve svahu, kde je potok. Obor životního prostředí slíbil, že se situaci prošetří a zváží prosekání/pokácení/zachování stromů rostoucích u myslivny.

Paní Černá rovněž upozornila na plný kontejner u hřbitova. Tím se zastupitelstvo dostalo k velkoobjemovým kontejnerům. Obec musela doplácet částku 20 000 Kč, protože občané se zbavovali všech věcí. Firma, která se stará o odvoz a třídění odpadu našla v kontejneru ledničky, kamna, pneumatiky a podobný odpad, který do velkoobjemových kontejnerů nepatří.  Zlikvidování toho odpadu si proto řádně naúčtovala.

Obec pro rozvoj sportu u dětí zakoupila stůl na stolní tenis a koš na košíkovou na dolní hřiště.

Zastupitelé: Pan Sochůrek s paní Maňasovou se hádali o věci zjišťování zájmu o úpravu pozemků. Pan Sochůrek odmítal argumenty o přínosu pozemkových úprav v extravilánu obce, nespokojen s odpověďmi odevzdal vypůjčenou tužku, zavřel jakožto zapisovatel zápisník a tím zasedání skončilo.

Napsat komentář