24. října 2019: Ze zasedání zastupitelstva

Mlha nikoho z Ledec doma nezdržela a na zastupitelstvo se dostavil velký počet lidí. O co ti, kteří se nedostavili, přišli?

Po přečtení programu byly čteny zprávy z výborů. Kontrolní, čtený panem Burantem, se zabýval nákupem pozemku od pana Bulanta, s kterým se několik členů zastupitelstva sešlo a domluvilo. Pozemky, o kterých se jednalo minule, pan Bulant nechá změnit na komunikaci a slíbil, že na tyto pozemky dá věcné břemeno. Zprávu z finančního výboru přečetla, jako její předsedkyně, paní Hermanová. Výbor kontroloval zůstatek v kase na obecním úřadě a faktury týkající se výstavby hřbitova. Žádné chyby či nesrovnalosti nebyly nalezeny.

Pozemek, o jehož prodeji se jednalo na minulém zasedání, byl přeměřen a posouzen panem Ing. Justem. Záměr o prodeji byl vyvěšen na vývěsce, jako jediný zájemce se přihlásila paní Výletová, prodej byl odsouhlasen.

Pan starosta přečetl nové náležitosti smlouvy se Smečnem týkající se smečenských hasičů, pod které jako obec v případě nouze spadáme. Do nynější doby obec na sbor dobrovolných hasičů přispívala částkou 7 000 Kč. Tato částka byla se souhlasem zastupitelstva zvýšena na 10 000 Kč.

Na doporučení auditu přijal obecní úřad hned několik nových směrnic, které se především týkají osazenstva obecního úřadu.

Bylo zmíněno i to, že v půli měsíce října krajský úřad převzal správu vily Bellevue. V nejbližší době zde budou probíhat úpravy, a to jak úklid, tak zabezpečení. Budou zde nastraženy dokonce i fotopasti. Dne 30. 10. tohoto roku skončí i truhlářská dílna, která je v bezprostřední blízkosti vily. Sloužila jako dílna pro bývalé pacienty, dnes žijící v bytovkách. Tato dílna bude přesunuta do Slaného. Již dříve byl spočítán rozpočet na případnou opravu, tehdy se objevila částka 30 mil. Kč. Tato částka odradila zájemce, který chtěl zde zřídit domov pro seniory. O jejím budoucím osudu v rukách krajského úřadu nikdo nic neví. Paní místostarostka Kmohanová se vyjádřila k případnému odkupu vily obecním úřadem negativně se zdůvodněním, že by odkup a následná rekonstrukce neúnosně zatížil obecní rozpočet.

Pan starosta nadnesl i jednání s Lesy ČR, pod které spadá Návesák včetně jeho přítoků. Upozornil na nedostatek vody v rybníku a žádal návrh možných řešení. Vyjádření vyznělo ve smyslu, že správce možná v budoucnu poskytne finance.

S tímto tématem souviselo i to další, a to, že na obecní úřad přišel anonymní dopis, který se ptal na záměry obecního úřadu se Zikaňákem. Patrně se jednalo o reakci na rozhodnutí zastupitelstva, že neprodá klubu rybářů pozemek v blízkosti rybníka.

V diskuzi byl zmíněn dotaz na to, kdo se bude starat o ovocné stromky v budoucí aleji směrem od Zikaňáku do Šternberka. Pan Maňas, jako předseda spolku PROLEDCE!, odpověděl, že údržba stromků je domluvena s obcí. Toto tvrzení vzápětí potvrdil pan starosta spolu s paní místostarostkou. Obec má v plánu koupit cisternu, která zalévání zeleně v obci ulehčí. Jako poslední se řešila otázka na to, co s Hrádkem. Pan starosta odpověděl, že obec sleduje dotace z Ministerstva zemědělství a životního prostředí ,a hledá tu nejvhodnější. Problém je ovšem v tom, že obec nemá kam vyvézt bahno, které se ze dna rybníku vybagruje.

Napsat komentář